Mobilność akademicka a kariery naukowców

Głównym celem stawianym przez badaczy z OPI w projekcie jest określenie wpływu akademickiej mobilności międzynarodowej na kariery polskich naukowców.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialny rozwój otwartego dużego modelu językowego PLLuM

W ramach projektu opracowany zostanie generatywny bazowy model językowy dla języka polskiego, a następnie wytrenowania (wychowania) na jego podstawie ogólnego modelu dialogowego oraz przykładowe wdrożenie w postaci asystenta petenta instytucji administracji publicznej.

Dowiedz się więcej

Kompleksowe i efektywne wsparcie zadań Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 2.4 FENG

Celem projektu jest zapewnienie skutecznego funkcjonowania OPI – Instytucji Pośredniczącej FENG odpowiadającej za sprawne wdrażanie II Priorytetu Środowisko przyjazne innowacjom, Dz. 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki (BINGO).

Dowiedz się więcej

Digital Credentials for Europe (DC4EU)

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie jako partner projektu Digital Credentials for Europe (DC4EU), realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Digital Europe.

Dowiedz się więcej

Education4Entrepreneurship

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w międzynarodowym projekcie Education4Entrepreneurship, koncentrującym się na wymianie wiedzy w obszarze nauczania przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej

Identyfikowanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, przy użyciu systemu OPI PIB i IPI PAN

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie na stworzenie systemu, który będzie w stanie udzielić wsparcia w identyfikacji produktów, niebezpiecznych i niskiej jakości, z uwzględnieniem ich podwójnej jakości „dual quality”.

Dowiedz się więcej

AI wyszukuje niedozwolone klauzule w umowach

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) wygrał konkurs na opracowanie i wdrożenie narzędzia, które pomoże w łatwy i szybki sposób wykryć niedozwolone zapisy we wzorcach umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem wyszukiwania niedozwolonych klauzul we wzorcach umów w relacji B2C.

Dowiedz się więcej

SAGACITY – inteligentny dom bez barier

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) wraz z partnerami – Stowarzyszeniem KOBO oraz Big Idea Technology sp. z o.o. (BIT) opracują innowacyjny system sterowania urządzeniami Internetu Rzeczy z wykorzystaniem bezprzewodowego wzmacniacza sygnału bioelektrycznego.

Dowiedz się więcej

Radiologia wzmacniana AI – wykrywanie, raportowanie i podejmowanie decyzji klinicznych w diagnostyce raka prostaty

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie na stworzenie nowoczesnej platformy, która pomoże szybciej diagnozować raka prostaty.

Dowiedz się więcej

Network 4 Growth

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w międzynarodowym projekcie „Network 4 Growth”.

Dowiedz się więcej