Plan równości w OPI

Mamy przyjemność poinformować, że w naszym instytucie obowiązuje „Plan równości Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Plan działań w zakresie równości płci na lata 2022–2025” (GEP). Dokument został opracowany przez ekspertki i ekspertów OPI, aby nasza organizacja nadal pozostawała miejscem bezpiecznym i wolnym od wszelkich przejawów dyskryminacji.

Główne elementy planu równości OPI to:

  • diagnoza, przeprowadzona na podstawie badania warunków pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania oraz ilościowej i jakościowej analizy danych o OPI;
  • cele i działania, które należy opracować i wdrożyć – w zrównoważony sposób i w określonym czasie;
  • konkretne zasoby, zarówno ludzkie, jak i finansowe, które zostaną wykorzystane do realizacji działań;
  • wskaźniki, które pozwolą na monitorowanie wdrażania planu i osiąganych postępów w przyszłości.

W równościowym i różnorodnym środowisku lepiej się pracuje i osiąga lepsze efekty pracy, więc wdrożenie planu przyniesie korzyści całej organizacji. Dodatkowo warto nadmienić, że publiczne instytucje naukowe muszą posiadać GEP, aby uczestniczyć w projektach finansowanych z programu ramowego Horyzont Europa.

Zachęcamy do zapoznania się z Planem równości OPI.