Krajowy Plan Odbudowy

O KPO

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest planem rozwojowym, który określa cele związane ze wzmocnieniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie COVID-19, a także reformy i inwestycje służące realizacji tych celów.

Celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki i tworzenie trwałej konkurencyjności kraju, a w konsekwencji – wzrost poziomu życia społeczeństwa.

Cele szczegółowe to:

 1. Innowacyjny rozwój gospodarki zwiększający jej produktywność, z uwzględnieniem transformacji cyfrowej kraju i społeczeństwa;
 2. Zielona transformacja gospodarki oraz rozwój zielonej, inteligentnej mobilności;
 3. Wzrost kapitału społecznego i jakości życia, w szczególności poprzez zapewnienie poprawy stanu zdrowia obywateli oraz wyższej jakości edukacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

KPO obejmuje sześć obszarów reform i inwestycji:
A. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
C. Transformacja cyfrowa;
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
E. Zielona, inteligentna mobilność;
F. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO.

Dowiedz się więcej o KPO

O konkursach

Nasze konkursy są realizowane w obszarze A i mają na celu rozwój narodowego systemu innowacji oraz wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłem. Inwestycja w rozbudowę potencjału badawczego zapewni skuteczny transfer wiedzy i innowacji do gospodarki.

Zadaniem konkursów jest wyłonienie przedsięwzięć, które przyczynią się do osiągnięcia celu tej inwestycji KPO, tj. do rozwoju infrastruktury badawczej umieszczonej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB) oraz w ramach przedsięwzięć realizowanych przez  podmioty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Rozwój infrastruktury musi być połączony z wprowadzeniem procedur zarządzania wykorzystaniem infrastruktury na potrzeby przedsiębiorców i innych podmiotów oraz procedur zarządzania transferem wiedzy do gospodarki i komercjalizacji.

KomponentKomponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki
Cel szczegółowyA2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych
ReformaA2.4. Wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki oraz przemysłem
Cel reformyZapewnienie efektywnego transferu wiedzy i innowacji do gospodarki, w tym w zakresie cyfryzacji i zielonej gospodarki
InwestycjaA2.4.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego
Cel inwestycjiZwiększenie podaży wiedzy i innowacji w gospodarce dzięki dostępności nowoczesnej infrastruktury badawczej poprzez zapewnienie jej nowoczesności technologicznej oraz zdolność prowadzenia badań szczególnie w obszarach kluczowych (zdrowia, cyfryzacji, bezpieczeństwa żywności, odporności na zmiany klimatu, zielonej gospodarki, inteligentnej mobilności – w zakresie m.in. nanotechnologii, technologii jądrowej, inżynierii biomedycznej, zarządzania energią, paliw alternatywnych czy sektora żywnościowego

Budżet konkursów

II Nabór

a. 243 328 089,22 zł – Schemat A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej
b. 46 429 928,15 zł – Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz

I Nabór

 1. 540 829 571,78 – Schemat A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej
 2. 849 750 255,85 zł – Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz

Harmonogram konkursów

II Nabór

 • Data ogłoszenia konkursów: 28 grudnia 2023 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 29 grudnia 2023 r. od godz. 9:00
 • Zakończenie naboru wniosków: 31 stycznia 2024 r. do godz. 16:00
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny przedsięwzięć: 100 dni od zakończenia naboru.

I Nabór

 • Data ogłoszenia konkursów: 28.07.2023 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 31.07.2023 r. godz. 9.00
 • Zakończenie naboru wniosków: 30.11.2023 r. godz. 16.00 (termin przedłużony)
 • Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny przedsięwzięć: 161 dni od zakończenia naboru.

Prezentacja o konkursach

Zobacz prezentację o naborach A2.4.1 KPO

Kontakt

e-mail: kpo@opi.org.pl

telefon: 453 014 862 oraz 453 014 837