Instytuty Badawcze Łukasiewicz – schemat B

Zasady konkursu:

 1. Regulamin Konkursu dla przedsięwzięć realizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz
 2. Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 3. Kryteria wyboru projektów
 4. Przewodnik kwalifikowalności wydatków

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z załącznikami:

 1. Wzór wniosku KPOD.01.18-IW.03-002_23
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 3. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 5. Wzór oświadczenia dotyczącego wkładu własnego niepieniężnego
 6. Wzór oświadczenia dotyczącego wyboru wykonawców
 7. Wzór oświadczenia dotyczącego zgodności projektu z infrastrukturą na Mapie
 8. Wzór oświadczenia potwierdzającego zgodność z prawdą pełnej dokumentacji aplikacyjnej
 9. Wzór oświadczenia zbiorczego do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 10. Wzór oświadczenia dotyczącego RODO
 11. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
 12. Instrukcja do wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego
 13. Wytyczne do przygotowania „Studium Wykonalności”
 14. Minimalny zakres umowy konsorcjum
 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokumenty dodatkowe

Dostępne są na stronie Dokumenty programowe, wytyczne, rozporządzenia

Wnioski o dofinansowanie można składać zakładając konto w aplikacji dostępnej pod adresem wod.cst2021.gov.pl. Na stronie znajdują się także aktualne listy naborów. Więcej informacji o aplikacji Wnioski o dofinansowanie WOD 2021 znajduje się w prezentacji WOD 2021.

Przejdź do aplikacji WOD2021