Kontakt

Ośrodek Przetwarzania Informacji
– Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

e-mail: kpo@opi.org.pl

telefon: 453 014 862 oraz 453 014 837