Systemy

Systemy informatyczne powstające w OPI PIB

Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on to najbardziej obszerne repozytorium danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, w którym są także PBN (Polska Bibliografia Naukowa), POL-index (Polska Baza Cytowań) i ORPPD (Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych).

Dowiedz się więcej

RAD-on (Raporty Analizy Dane) to zintegrowana platforma informacyjna, która gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. Integruje dziewięć systemów: POL-on, Inventorum, Nauka Polska, ORPPD, OSF/ZSUN, PBN, SEDN, SWWR i ELA.

Dowiedz się więcej

Obsługa Strumieni Finansowania to system do rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do MNiSW, NCN i NCBR.

Dowiedz się więcej

To ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, który pokazuje zarobki absolwentów po poszczególnych kierunkach i uczelniach. Umożliwia absolwentom bardziej świadomy wybór studiów.

Dowiedz się więcej

Jednolity System Antyplagiatowy to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu, który wspiera promotora w weryfikacji pracy. System jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Dowiedz się więcej

System Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej obsługuje wymianę akademicką i współpracę międzynarodową polskich uczelni. W systemie NAWA studenci, naukowcy i instytucje składają wnioski o stypendia naukowe. System wspiera ocenę wniosków stypendialnych, wydawanie decyzji, podpisywanie umów i składanie raportów.

Dowiedz się więcej

Polska Bibliografia Naukowa to baza gromadząca informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Jest częścią systemu POL-on.

Dowiedz się więcej

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych jest elementem systemu POL-on. ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Dowiedz się więcej

Portal studia.gov.pl zawiera informacje o kierunkach studiów oraz ocenę ich jakości. Kandydatom na studia ułatwia wybór uczelni, a studentom i doktorantom pomaga w zaplanowaniu dalszej kariery naukowej.

Dowiedz się więcej

Jest to baza gromadząca informacje o pracach naukowo-badawczych prowadzonych w Polsce, polskich naukowcach i instytucjach naukowych oraz krajowych i międzynarodowych targach, wystawach i konferencjach naukowych.

Dowiedz się więcej

System Wspomagania Wyboru Recenzentów to baza wiedzy o potencjalnych recenzentach. Rekomenduje ekspertów według zadanych kryteriów lub na podstawie tekstu wniosku, umożliwia także przetwarzanie wniosków pod kątem konkursów.

Dowiedz się więcej

To ogólnodostępna platforma kształcenia oferująca bezpłatne kursy online w języku polskim z wielu dziedzin nauki w formule MOOC (Massive Open Online Courses). Serwis tworzy sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących.

Dowiedz się więcej

Jest to platforma łącząca naukowców z biznesem i przemysłem. Jako system aktywnie rekomendujący dostarcza dopasowanych informacji o innowacjach, projektach, innowacyjnych przedsiębiorstwach, naukowcach i instytucjach naukowych.

Dowiedz się więcej

System Agencji Badań Medycznych to narzędzie wspierające składanie i obsługę wniosków o udział w programach naukowo-badawczych. W ramach systemu rozpisywane są nabory i dokonywana ocena wniosków.

Dowiedz się więcej

Jest to narzędzie łączące przedsiębiorców z naukowcami. Umożliwia szybkie znalezienie osób, które odpowiadają na zapotrzebowanie technologiczne lub naukowo-badawcze zadane przez użytkownika. Zawiera kompletną bazę Centrów Transferu Technologii (brokerów innowacji).

Dowiedz się więcej

System Ewaluacji Dorobku Naukowego służy do prezentacji i oceny dorobku naukowego jednostek naukowych działających w Polsce. Za pomocą aplikacji SEDN realizowany jest proces ewaluacji jednostek naukowych w Polsce, w wyniku którego jednostki otrzymują kategorię naukową (C, B, A, A+).

Dowiedz się więcej

Baza aparatury badawczej gromadzi informacje o aparaturze dostępnej w Polsce: na uczelniach i w instytucjach naukowo-badawczych oraz w przedsiębiorstwach.

Dowiedz się więcej

Akademicka Baza Ogłoszeń to baza gromadząca ogłoszenia na wolne stanowiska naukowe, akademickie oraz w sferze zarządzania nauką w Polsce, umożliwiająca łatwe i szybkie wyszukiwanie ofert pracy.

Dowiedz się więcej

eRADS to platforma badań nad standaryzacją opisów badań medycznych. Wykorzystuje głębokie sieci neuronowe do analizy obrazów z  rezonansu magnetycznego. Generuje ustandaryzowane opisy badania radiologicznego.

Dowiedz się więcej

Platforma z informacjami o innowacyjnych projektach, które są przydatne dla przedsiębiorców i środowiska polskiej nauki.

Dowiedz się więcej

eNFIN zapewnia kompleksową obsługę procesów finansowych realizowanych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.