Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Rozwój strategicznej infrastruktury badawczej, która ułatwi polskim przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji i korzystanie z osiągnięć nauki.