AI LAB

Przesuwamy granice sztucznej inteligencji w obszarze przetwarzania języka naturalnego i widzenia komputerowego

Co robimy?

Rozwijamy modele sztucznej inteligencji w obszarze przetwarzania języka naturalnego i widzenia komputerowego. Współpracujemy z firmami i agencjami, do których kierujemy swoją ofertę na polskim rynku. Badamy też nowe, specjalistyczne rozwiązania, które możemy dostosowywać do konkretnych dziedzin przemysłowych lub rozwijać je dla języka polskiego.

Jesteśmy zespołem naukowców i specjalistów. Mamy doświadczenie w publikowaniu badań naukowych, projektach konkursowych i wdrożeniach w dziedzinie sztucznej inteligencji.

 • Rozwijamy metody i modele sztucznej inteligencji dla firm i agencji.
 • Badamy metody sztucznej inteligencji – przede wszystkim w obszarach:
  • przetwarzania języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP),
  • widzenia komputerowego (ang. computer vision, CV).
 • Prezentujemy nasz dorobek na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach.
 • Przedstawiamy wyniki naszych badań w naukowych publikacjach o sztucznej inteligencji.
 • Dzielimy się wiedzą na temat sztucznej inteligencji.

Co osiągnęliśmy?

Na stronie znajdziesz informacje o naszych sukcesach w dziedzinie Neuronowych Modeli Językowych (ang. neural language model, NLMs). Jesteśmy liderem w tworzeniu modeli językowych dla języka polskiego. Nasz model Polish Roberta-large-v2 przewyższa inne modele w kategorii neuronowych, reprezentacyjnych modeli językowych, co potwierdzają wyniki z rankingu KLEJ.

Na bazie własnych modeli reprezentacyjnych (Polish Roberta) tworzymy wysokiej jakości modele typu sentence-transformers. Ostatnio stworzyliśmy najlepsze modele neuronowe w obszarze Information Retrieval dla języka polskiego, czyli zaawansowane enkodery tekstu do zastosowania w wyszukiwaniu informacji. Nasze modele wygrywają z innymi, co potwierdza PIRB benchmark.

W grudniu ogłosiliśmy najlepszy polski model enkodera tekstu ogólnego przeznaczenia, który przewodzi w rankingu MTEB benchmark.

Dodatkowo udostępniliśmy 2 modele generatywne dla języka polskiego: BART i GPT2 z 1,5 miliardami parametrów.

Jesteśmy członkiem ważnego konsorcjum, które pracuje nad pierwszym polskim otwartym wielkim modelem językowym – PLLuM – odpowiednikiem modeli GPT, stojących za sukcesem ChatGPT.

Z Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej i Politechniką Gdańską badamy i opracowujemy nowoczesne neuronowe modele języka i ich zastosowania. Podjęliśmy pierwszą próbę wstępnego wytrenowania polskiej wersji modelu Llama 2.

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy we współpracy z PKO BP – największym polskim bankiem.

Nasze projekty:

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)

AI pomaga wykrywać plagiaty na polskich uczelniach

Więcej

UOKIK – ARBUZ

AI, która rozpoznaje niedozwolone klauzule w umowach i regulaminach

Więcej

ANSI

AI identyfikuje produkty niebezpieczne i niskiej jakości

Więcej

VIVE – Shoe selector

AI pomaga parować, oceniać i klasyfikować buty

Więcej

Współpracuj z nami

 • Potrzebujesz nowoczesnych metod przetwarzania języka polskiego?
 • Potrzebujesz nowoczesnych metod przetwarzania obrazów w przemyśle?

Pomożemy Ci wybrać i wdrożyć metody i modele AI dostosowane do potrzeb Twojego biznesu.

Chcesz porozmawiać o współpracy?

Napisz do mnie: marek.kozlowski@opi.org.pl

dr inż. Marek Kozłowski
kierownik AI LAB

Kieruję AI LAB w OPI – Państwowym Instytucie Badawczym. Zarządzam pracą zespołu badaczy i programistów, który zajmuje się tworzeniem oprogramowania wzbogaconego inteligentnymi metodami przetwarzania danych tekstowych i obrazowych. Pasjonuje mnie przetwarzanie języka naturalnego, eksploracja danych i uczenie maszynowe. Jestem autorem ponad 45 publikacji naukowych z zakresu semantycznego przetwarzania tekstów i uczenia maszynowego. W swojej karierze brałem udział w wielu komercyjnych projektach badawczych dotyczących uczenia maszynowego. Z efektów mojej pracy korzystały firmy, takie jak m.in. Samsung, France Telecom, Orange Labs, Millward Brown, Vive Textile Recycling czy Connectis. Brałem udział w międzynarodowych konkursach uczenia maszynowego, takich jak IEEE BigData 2019 Cup.

Obserwuj nas: AI LAB LinkedIn