Archiwium
Projekty

AI wyszukuje niedozwolone klauzule w umowach

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) wygrał konkurs na opracowanie i wdrożenie narzędzia, które pomoże w łatwy i szybki sposób wykryć niedozwolone zapisy we wzorcach umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem wyszukiwania niedozwolonych klauzul we wzorcach umów w relacji B2C.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2022-01-18
Data zakończenia projektu2022-12-31
Wartość projektu1450000 PLN
Adres URL projektuhttps://konkursy.govtech.gov.pl/start/postepowanie/137

Partnerzy

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Jesienią 2021 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował konkurs, którego celem było przygotowanie narzędzia AI, mogącego w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności wykrywania potencjalnych naruszeń praw konsumentów.

W pierwszym etapie konkursu wyłoniono pięć najlepszych projektów, w drugim etapie najwyżej oceniono rozwiązanie OPI PIB, któremu przyznano budżet na opracowanie i wdrożenie narzędzia.

Dofinansowanie

Projekt współfinansowany jest ze środków UE pt. „Artificial Intelligence for Consumer Protection Empowerment”.