Ośrodek Przetwarzania Informacji

Państwowy Instytut Badawczy

Działamy w sektorze badawczo-rozwojowym

Budujemy systemy informatyczne i oprogramowanie dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, za pośrednictwem których udostępniamy aktualne i kompleksowe informacje i dane nt. tego sektora.

Systemy informatyczne tworzymy kompleksowo

począwszy od metodologii i aspektów technologicznych, przez gromadzenie informacji, ich weryfikację (organizacja procesów, przeszukiwanie zasobów z wykorzystaniem narzędzi analizy semantycznej i sztucznej inteligencji), aż do agregacji danych oraz ich wizualizacji. Najważniejsze z nich to: POL-on, Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), ZSUN I, ZSUN II, ELA.

Zatrudniamy blisko 300 ekspertów IT

Nasi programiści rozwijają oprogramowanie w takich językach jak JavaScript, Java, Python, SQL, HTML, CSS, TypeScript, jQuery. To wysokiej klasy specjaliści – ich rozwiązania doceniane są w konkursach programistycznych, np. na PolEval 2019, AI&NLP Workshop Day, Workshop for Doctoral Students and Young Researchers in Information Technology 2018 (WDSIT 2018), czy międzynarodowy konkurs sieci ekspertów zajmujących się detekcją plagiaryzmu.

Głównym odbiorcą naszych działań

jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – tworzone przez nas systemy informatyczne organizują i integrują dane nt. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a wyniki naszych badań i analiz służą resortowi nauki jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji. Innymi ważnymi odbiorcami naszych działań są także dwie centralne agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W naszej działalności badawczej stawiamy

na interdyscyplinarność. Badania prowadzimy w siedmiu laboratoriach badawczych skupiających specjalistów z wielu dziedzin – poza ekspertami od technologii informatycznych w naszym zespole pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy, psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność. Główne obszary badań prowadzonych w naszym instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.