poznaj nas

Działamy w sektorze badawczo-rozwojowym

Budujemy systemy informatyczne i oprogramowanie dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, za pośrednictwem których udostępniamy aktualne i kompleksowe informacje i dane nt. tego sektora.

Głównym odbiorcą naszych działań

jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego– tworzone przez nas systemy informatyczne organizują i integrują dane nt. szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a wyniki naszych badań i analiz służą resortowi nauki jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji. Innymi ważnymi odbiorcami naszych działań są także dwie centralne agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Systemy informatyczne tworzymy kompleksowo

począwszy od metodologii i aspektów technologicznych, przez gromadzenie informacji, ich weryfikację (organizacja procesów, przeszukiwanie zasobów z wykorzystaniem narzędzi analizy semantycznej i sztucznej inteligencji), aż do agregacji danych oraz ich wizualizacji. Najważniejsze z nich to: POL-on, Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), ZSUN I, ZSUN II, ELA.

Zatrudniamy ponad 200 programistów

programujących w takich językach jak JavaScript, Java, Python, SQL, HTML, CSS, TypeScript, jQuery. To wysokiej klasy specjaliści – ich rozwiązania doceniane są w konkursach programistycznych, np. na PolEval 2019, AI&NLP Workshop Day, Workshop for Doctoral Students and Young Researchers in Information Technology 2018 (WDSIT 2018), czy międzynarodowy konkurs sieci ekspertów zajmujących się detekcją plagiaryzmu.

W naszej działalności badawczej stawiamy

na interdyscyplinarność. Badania prowadzimy w siedmiu laboratoriach badawczych skupiających specjalistów z wielu dziedzin – poza ekspertami od technologii informatycznych w naszym zespole pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy, psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność. Główne obszary badań prowadzonych w naszym instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCT), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

dyrekcja

dyrektor

dr Jarosław
Protasiewicz

Pracę doktorską obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN.

Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie. W OPI PIB przez wiele lat pełnił funkcję kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych – największego w instytucie.

Jego kariera zawodowa od wielu lat jest związana z obszarem B+R. Wśród jego zainteresowań wymienić można sztuczną inteligencję, tworzenie oprogramowania, statystykę, prognozowanie szeregów czasowych, text i web mining. Obecnie zajmuje się zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metodyk zwinnych, projektowaniem i rozwijaniem oprogramowania, jak również uczeniem maszynowym, bioinformatyką, oraz big data.

zastępca dyrektora
ds. rozwoju oprogramowania

Marek
Michajłowicz

W OPI PIB był kierownikiem projektu systemu POL-on oraz zastępcą kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych.

Tytuł magistra socjologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty w obszarze analizy systemów informatycznych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują zarządzanie projektami zwinnymi, tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie kulturą organizacyjną.

zastępca dyrektora
ds. administracji

Joanna
Kuszlik-Cichosz

W OPI PIB od 2010 roku, na początku pracowała w zespole Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego, od 2012 jako koordynatorka realizacji projektów systemowych, a od 2015 kierowniczka Działu Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej.

W latach 1998-2008 kierowała działem dotacji dla polskich organizacji pozarządowych w Fundacji Fundusz Współpracy pracując przy obsłudze funduszu Phare i środków przedakcesyjnych.

Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim.

zastępca dyrektora
ds. finansów

Konrad
Stachurski

Z OPI PIB związany od 2008 roku – początkowo jako specjalista ds. księgowości, potem samodzielny księgowy i zastępca głównego księgowego. Po powołaniu w 2018 roku na stanowisko głównego księgowego odpowiedzialny za finanse, podatki i organizację rachunkowości Instytutu.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów i rachunkowości, certyfikat księgowy Ministra Finansów i certyfikat głównego księgowego.

Absolwent Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie i podyplomowych studiów na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczynał w 2001 roku na stanowiskach księgowych w spółkach sektora prywatnego.