Agent Based Model of Anti-Vaccination Movements: Simulations and Comparison with Empirical Data

Paweł Sobkowicz, Antoni Sobkowicz

2021 Vaccine, T. 9, Art. No 809

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/8/809

Architektura i Technologie

Daniel Karaś, Dawid Lubowiecki, Jakub Uszyński, Łukasz Podlodowski, Maciej Kowalski, Martyna Śpiewak, Paweł Szczepanowski

2021 W : Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : JSA : Jednolity System Antyplagiatowy / red. Marek Kozłowski. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 71-89

https://opi.org.pl/opi_publication/architektura_i_technologie/

Effect of domain knowledge encoding in CNN model architecture—a prostate cancer study using mpMRI images

Piotr Sobecki, Rafał Jóźwiak, Katarzyna Sklinda, Artur Przelaskowski

2021 Peer J, T. 9, e11006, s. 1-17

https://doi.org/10.7717/peerj.11006

Households’ Electrical Energy Conservation and Management: An Ecological Break-Through, or the Same Old Consumption-Growth Path?

Zbigniew Bohdanowicz, Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Jarosław Kowalski, Cezary Biele

2021 Energies, T. 14, nr 20, Art. no 6829

http://dx.doi.org/10.3390/en14206829

Koncepcja systemu

Iwona Kucharska, Marek Michajłowicz, Małgorzata Paszkowska, Piotr Rodzik

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : POL-on : System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym : TOM I / red. Marek Michajłowicz. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 27-53

https://opi.org.pl/opi_publication/koncepcja-systemu/