Agent Based Model of Anti-Vaccination Movements: Simulations and Comparison with Empirical Data

Paweł Sobkowicz, Antoni Sobkowicz

2021 Vaccine, T. 9, Art. No 809

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/8/809

Effect of domain knowledge encoding in CNN model architecture—a prostate cancer study using mpMRI images

Piotr Sobecki, Rafał Jóźwiak, Katarzyna Sklinda, Artur Przelaskowski

2021 Peer J, T. 9, e11006, s. 1-17

https://doi.org/10.7717/peerj.11006

Koncepcja systemu

Iwona Kucharska, Marek Michajłowicz, Małgorzata Paszkowska, Piotr Rodzik

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : POL-on : System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym : TOM I / red. Marek Michajłowicz. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 27-53

https://opi.org.pl/opi_publication/koncepcja-systemu/

Metody wytwórcze

Marek Michajłowicz, Artur Idzi, Andrzej Sadłowski, Jakub Kierzkowski

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : POL-on : System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym : TOM II / red. Marek Michajłowicz. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 5-44

https://opi.org.pl/opi_publication/metody-wytworcze/