Citizen Science and Machine Learning for Research and Nature Conservation: The Case of Eurasian Lynx, Free-ranging Rodents and Insects

Kinga Skorupska, Rafał Stryjek, Izabela Wierzbowska, Piotr Bebas, Maciej Grzeszczuk, Piotr Gago, Jarosław Kowalski, Maciej Krzywicki, Jagoda Lazarek, Wiesław Kopeć

2024 arXiv:2403.02906v1

https://www.arxiv.org/abs/2403.02906v1

Cooperativity, information gain, and energy cost during early LTP in dendritic spines

Jan Karbowski, Paulina Urban

2024 NEURAL COMPUTATION. - Vol. 36, nr 2, s. 271-311

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38101326/

Human Factors in Space Exploration: Opportunities for International and Interdisciplinary Collaboration

Wiesław Kopeć, Grzegorz Pochwatko, Monika Kornacka, Wiktor Stawski, Maciej Grzeszczuk, Kinga Skorupska, Barbara Karpowicz, Rafał Masłyk, Pavlo Zinevych, Stanisław Knapiński, Steven Barnes, Cezary Biele

2024 arXiv:2403.12344

https://www.webofscience.com/wos/pprn/full-record/PPRN:88240049

Open Bibliographical Data Workflows and the Multilinguality Challenge

Vojtěch Malínek, Tomasz Umerle, Edward Gray, Ivan Heibi, Péter Király, Christiane Klaes, Przemysław Korytkowski1, David Lindemann, Arianna Moretti, Aldona Tomczyńska et al.

2024 Journal of Open Humanities Data, T. 10, Art. no 27

https://openhumanitiesdata.metajnl.com/articles/10.5334/johd.190

PIRB: A Comprehensive Benchmark of Polish Dense and Hybrid Text Retrieval Methods

Sławomir Dadas, Michał Perełkiewicz, Rafał Poświata

2024 arXiv:2402.13350

https://www.arxiv.org/abs/2402.13350v2