A Novel Process of Shoe Pairing Using Computer Vision and Deep Learning Methods

Marek Kozłowski, Przemyslaw Buczkowski, Piotr Brzezinski

2023 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2022 – 10th Machine Intelligence and Digital Interaction - Conference, December 12-15, 2022, Warsaw, Poland (Online) / red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Sprinder, s. 35-44

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-37649-8_4

AI in Prostate MRI Analysis: A Short, Subjective Review of Potential, Status, Urgent Challenges, and Future Directions

Rafał Jóźwiak, Ihor Mykhalevych, Iryna Gorbenko, Piotr Sobecki, Jakub Mitura, Tomasz Lorenc & Krzysztof Tupikowski

2023 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2022 – 10th Machine Intelligence and Digital Interaction - Conference, December 12-15, 2022, Warsaw, Poland (Online) / red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Sprinder, s. 76-84

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-37649-8_8

API

Marcin Białas, Marcin Mirończuk

2023 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : RAD-on: Raporty, analizy, dane / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 71-86

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onPlWWW.pdf

APIs

Marcin Białas, Marcin Mirończuk

2023 W: Information technology systems that support science and higher education : RAD-on: Reports, analyses, data / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 69-84

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onEnWWW.pdf

Can ChatGPT Replace a Template-based Code Generator?

Adam Bochenek

2023 W: Communication Papers of the 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems September 17–20, 2023. Warsaw, Poland / Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki, Dominik Ślęzak. - Warsaw : PTI : IEEE, s. 1265-1270

18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems September 17–20, 2023. Warsaw, Poland

https://annals-csis.org/proceedings/2023/communication.html

Co-designing Immersive Virtual and Extended Reality Systems for Remote and Unsupervised Interaction, Intervention, Training and Research

Bartosz Muczyński, Kinga Skorupska, Katarzyna Abramczuk, Cezary Biele, Zbigniew Bohdanowicz, Daniel Cnotkowski, Jazmin Collins, Wiesław Kopeć, Jarosław Kowalski, Grzegorz Pochwatko et. al,

2023 W: Human-Computer Interaction – INTERACT 2023: 19th IFIP TC13 International Conference, York, UK, August 28 – September 1, 2023, Proceedings, Part IV / red. José Abdelnour Nocera, Marta Kristín Lárusdóttir, Helen Petrie, Antonio Piccinno, Marco Winckler. - Cham : Springer. - s. 610-615

19th IFIP TC13 International Conference Human-Computer Interaction – INTERACT 2023, York, 28.08 - 1.09.2023

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-42293-5_81