Emotional Dysregulation, Anxiety Symptoms and Insomnia in Individuals with Alcohol Use Disorder

Dorota Wolynczyk-Gmaj, Andrzej Jakubczyk, Elisa M. Trucco, Paweł Kobyliński, Justyna Zaorska, Bartłomiej Gmaj, Maciej Kopera

2022 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. - T. 19, nr 5, Article No 2700

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/5/2700

Agent Based Model of Anti-Vaccination Movements: Simulations and Comparison with Empirical Data

Paweł Sobkowicz, Antoni Sobkowicz

2021 Vaccine, T. 9, Art. No 809

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/8/809

Architektura i Technologie

Daniel Karaś, Dawid Lubowiecki, Jakub Uszyński, Łukasz Podlodowski, Maciej Kowalski, Martyna Śpiewak, Paweł Szczepanowski

2021 W : Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : JSA : Jednolity System Antyplagiatowy / red. Marek Kozłowski. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 71-89

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/JSA-ebook.pdf

Architektura systemu

Adam Bochenek, Jacek Bieliński

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : OSF : Obsługa Strumieni Finansowania / red. Adam Bochenek. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 41-70

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/OSF-ebook.pdf