Agent Based Model of Anti-Vaccination Movements: Simulations and Comparison with Empirical Data

Paweł Sobkowicz, Antoni Sobkowicz

2021 Vaccine, T. 9, Art. No 809

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/8/809

Architektura i Technologie

Daniel Karaś, Dawid Lubowiecki, Jakub Uszyński, Łukasz Podlodowski, Maciej Kowalski, Martyna Śpiewak, Paweł Szczepanowski

2021 W : Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : JSA : Jednolity System Antyplagiatowy / red. Marek Kozłowski. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 71-89

https://opi.org.pl/opi_publication/architektura_i_technologie/

Architektura systemu

Adam Bochenek, Jacek Bieliński

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : OSF : Obsługa Strumieni Finansowania / red. Adam Bochenek. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 41-70

https://opi.org.pl/opi_publication/architektura-systemu/

Automatic PI-RADSv2.0 assessment based on manually specified features improves inter-rater agreement among radiologists in the diagnosis of prostate cancer

Piotr Sobecki, Katarzyna Dziedzic, Rafał Jóźwiak, Katarzyna Sklinda

2021 W: Legal and technical aspects of artificial intelligence / red. Luigi Lai, Marek Świerczyński. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - s. 311-322

https://opi.org.pl/opi_publication/automatic-pi-radsv2-0-assessment-based-on-manually-specified-features-improves-inter-rater-agreement-among-radiologists-in-the-diagnosis-of-prostate-cancer/