Citizen Science and Machine Learning for Research and Nature Conservation: The Case of Eurasian Lynx, Free-ranging Rodents and Insects

Kinga Skorupska, Rafał Stryjek, Izabela Wierzbowska, Piotr Bebas, Maciej Grzeszczuk, Piotr Gago, Jarosław Kowalski, Maciej Krzywicki, Jagoda Lazarek, Wiesław Kopeć

2024 arXiv:2403.02906v1

https://www.arxiv.org/abs/2403.02906v1

Open Bibliographical Data Workflows and the Multilinguality Challenge

Vojtěch Malínek, Tomasz Umerle, Edward Gray, Ivan Heibi, Péter Király, Christiane Klaes, Przemysław Korytkowski1, David Lindemann, Arianna Moretti, Aldona Tomczyńska et al.

2024 Journal of Open Humanities Data, T. 10, Art. no 27

https://openhumanitiesdata.metajnl.com/articles/10.5334/johd.190

A Novel Process of Shoe Pairing Using Computer Vision and Deep Learning Methods

Marek Kozłowski, Przemyslaw Buczkowski, Piotr Brzezinski

2023 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2022 – 10th Machine Intelligence and Digital Interaction - Conference, December 12-15, 2022, Warsaw, Poland (Online) / red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Sprinder, s. 35-44

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-37649-8_4

AI in Prostate MRI Analysis: A Short, Subjective Review of Potential, Status, Urgent Challenges, and Future Directions

Rafał Jóźwiak, Ihor Mykhalevych, Iryna Gorbenko, Piotr Sobecki, Jakub Mitura, Tomasz Lorenc & Krzysztof Tupikowski

2023 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2022 – 10th Machine Intelligence and Digital Interaction - Conference, December 12-15, 2022, Warsaw, Poland (Online) / red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Sprinder, s. 76-84

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-37649-8_8

API

Marcin Białas, Marcin Mirończuk

2023 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : RAD-on: Raporty, analizy, dane / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 71-86

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onPlWWW.pdf

APIs

Marcin Białas, Marcin Mirończuk

2023 W: Information technology systems that support science and higher education : RAD-on: Reports, analyses, data / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 69-84

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onEnWWW.pdf

Can ChatGPT Replace a Template-based Code Generator?

Adam Bochenek

2023 W: Communication Papers of the 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems September 17–20, 2023. Warsaw, Poland / Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki, Dominik Ślęzak. - Warsaw : PTI : IEEE, s. 1265-1270

18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems September 17–20, 2023. Warsaw, Poland

https://annals-csis.org/proceedings/2023/communication.html