Automatic PI-RADSv2.0 assessment based on manually specified features improves inter-rater agreement among radiologists in the diagnosis of prostate cancer

Piotr Sobecki, Katarzyna Dziedzic, Rafał Jóźwiak, Katarzyna Sklinda

2021 W: Legal and technical aspects of artificial intelligence / red. Luigi Lai, Marek Świerczyński. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. - s. 311-322

https://opi.org.pl/opi_publication/automatic-pi-radsv2-0-assessment-based-on-manually-specified-features-improves-inter-rater-agreement-among-radiologists-in-the-diagnosis-of-prostate-cancer/

Effect of domain knowledge encoding in CNN model architecture—a prostate cancer study using mpMRI images

Piotr Sobecki, Rafał Jóźwiak, Katarzyna Sklinda, Artur Przelaskowski

2021 Peer J, T. 9, e11006, s. 1-17

https://doi.org/10.7717/peerj.11006

Households’ Electrical Energy Conservation and Management: An Ecological Break-Through, or the Same Old Consumption-Growth Path?

Zbigniew Bohdanowicz, Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Jarosław Kowalski, Cezary Biele

2021 Energies, T. 14, nr 20, Art. no 6829

http://dx.doi.org/10.3390/en14206829

Koncepcja systemu

Iwona Kucharska, Marek Michajłowicz, Małgorzata Paszkowska, Piotr Rodzik

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : POL-on : System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym : TOM I / red. Marek Michajłowicz. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 27-53

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/POL-on.TomI-.pdf