Technologia i architektura systemu

Artur Idzi, Marek Michajłowicz, Emil Podwysocki, Andrzej Sadłowski, Antoni Sobkowicz

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : POL-on : System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym : TOM II / red. Marek Michajłowicz. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 45-80

https://opi.org.pl/opi_publication/technologia-i-architektura-systemu/

Technology Enables Struggling with Everyday Life’s Chores: Working Women with Two or More Small Children Are Confident Technology Users

Grzegorz Banerski, Gabriela Górska, Piotr Toczyski, Katarzyna Abramczuk

2021 W: Digital Interaction and Machine Intelligence : Proceedings of MIDI’2020 – 8th Machine Intelligence and Digital Interaction Conference, December 9-10, 2020, Warsaw, Poland. - Cham : Springer, s. 179-188

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-74728-2_17

The synergistic effect between interoceptive accuracy and alcohol use disorder status on pain sensitivity

Andrzej Jakubczyk, Paweł Wiśniewski, Elisa M. Trucco, Paweł Kobyliński, Justyna Zaorska, Jakub Skrzeszewski, Hubert Suszek, Marcin Wojnar, Maciej Kopera

2021 Addictive Behaviors, T. 112, Art. 106607, s. 1-7

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460320307371?via%3Dihub

Two-Sample Median Test for Interval-Valued Data

Przemysław Grzegorzewski, Martyna Śpiewak

2021 W.: Uncertainty and Imprecision in Decision Making and Decision Support: New Challenges, Solutions and Perspectives : Selected Papers from BOS-2018, held on September 24-26, 2018, and IWIFSGN-2018, held on September 27-28, 2018 in Warsaw, Poland / Krassimir T. Atanassov, Vassia Atanassova, Janusz Kacprzyk, Andrzej Kaluszko, Maciej Krawczak, Jan W. Owsinski, Sotir Sotirov, Evdokia Sotirova, Eulalia Szmidt, Slawomir Zadrozny. Cham : Springer, s. 113-128.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-47024-1_13

Visibility and attractiveness of Fritillaria (Liliaceae) flowers to potential pollinators

Katarzyna Roguz, Laurence Hill, Sebastian Koethe, Klaus Lunau, Agata Roguz, Marcin Zych

2021 Scientific Reports, T. 11, z. 1, Art. no 11006

http://www.nature.com/articles/s41598-021-90140-7.pdf

VR Hackathon with Goethe Institute: Lessons Learned from Organizing a Transdisciplinary VR Hackathon

Wiesław Kopeć, Krzysztof Kalinowski, Monika Kornacka, Kinga H. Skorupska, Julia Paluch, Anna Jaskulska, Grzegorz Pochwatko, Jakub Filip Możaryn, Paweł Kobyliński, Piotr Gago

2021 W: CHI EA '21: Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems / Yoshifumi Kitamura, Aaron Quigley, Katherine Isbister, Takeo Igarashi. - New York : Association for Computing Machinery

2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Yokohama, 8-13.05.2021

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3411763.3443432#sec-comments

A Neural Network Toolbox for Electricity Consumption Forecasting

Jarosław Protasiewicz

2020 W: International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) / Imran Razzak, Pushpak Bhattacharyya, Antonella Santone, Xiuwen Liu, J. Parker Mitchell et all ; Piscataway: IEEE, s. 1-6

2020 International Joint Conference on Neural Networks. Glasgow, 2020-07-19 - 2020-07-24

http://xplorestaging.ieee.org/ielx7/9200848/9206590/09206996.pdf?arnumber=9206996