Older Adults and Brain-Computer Interface: An Exploratory Study

Wiesław Kopeć, Jarosław Kowalski, Julia Paluch, Anna Jaskulska, Kinga H. Skorupska, Marcin Niewiński, Maciej Krzywicki, Cezary Biele

2021 W: CHI EA '21: Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems / red. Yoshifumi Kitamura, Aaron Quigley, Katherine Isbister, Takeo Igarashi. - New York : Association for Computing Machinery. - Article No 465. p. 1-5

2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Yokohama, 08-13.05.2021

https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3411763.3451663

Pain Sensitivity, Negative Affect, and Alcohol Use Disorder Status: A Moderated Mediation Study of Emotion Dysregulation

Maciej Kopera, Elisa M. Trucco, Hubert Suszek, Paweł Kobyliński, Paweł Wiśniewski, Marcin Wojnar, Andrzej Jakubczyk

2021 Journal of Clinical Medicine, T. 10, z. 10, Art. no 1321

https://www.mdpi.com/2077-0383/10/6/1321

Participatory Design Landscape for the Human-Machine Collaboration, Interaction and Automation at the Frontiers of HCI (PDL 2021)

Wiesław Kopeć, Cezary Biele, Monika Kornacka, Grzegorz Pochwatko, Anna Jaskulska, Kinga Skorupska, Julia Paluch, Piotr Gago, Barbara Karpowicz, Marcin Niewiński i in.

2021 W: Human-Computer-Interaction – INTERACT 2021 / Carmelo Ardito, Rosa Lanzilotti, Alessio Malizia, Helen Petrie, Antonio Piccinno. - Cham : Springer. - s. 564-569

Human-Computer-Interaction – INTERACT 2021, Bari, 30.08-3.09.2021

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85607-6_78

Patterns of Digital Users’ Irrationality in the Moment of Digital Transformation of the Media

Piotr Toczyski, Grzegorz Banerski

2021 W: Digital Interaction and Machine Intelligence : Proceedings of MIDI’2020 – 8th Machine Intelligence and Digital Interaction Conference, December 9-10, 2020, Warsaw, Poland. - Cham : Spriinger, s. 115-124

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-74728-2_11

Remote Conference in the Times of the Pandemic

Julio Abascal, Cezary Biele, Daniel Cnotkowski, Gabriela Górska, Jarosław Kowalski, Effie Lai-Chong Law, Bartosz Muczyński, Abiodun Afolayan Ogunyemi, Mariusz Wierzbowski, Aldona Zdrodowska

2021 W: Human-Computer-Interaction – INTERACT 2021 / Carmelo Ardito, Rosa Lanzilotti, Alessio Malizia, Helen Petrie, Antonio Piccinno. - Cham : Springer. - s. 575-578

Human-Computer-Interaction – INTERACT 2021, Bari, 30.08-3.09.2021

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85607-6_80

Should Advertisers Avoid Controversial TV Content? Female Viewer Loyalty and Purchase Intent in the Context of Targeted Sponsorship Vignettes

Grzegorz Banerski, Cezary Biele, Marcin Awdziej, Adam Kaczyński, Sylwester Molenda

2021 Central European Management Journal, T. 29, z. 2, s. 2-32

http://dx.doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.44

Sieć informacyjna

Marek Michajłowicz, Piotr Rodzik

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : POL-on : System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym : TOM I / red. Marek Michajłowicz. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 9-26

https://opi.org.pl/opi_publication/siec-informacyjna/

Spike-Timing-Dependent Plasticity With Activation-Dependent Scaling for Receptive Fields Development

Marcin Białas, Jacek Mańdziuk

2021 IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Apr12, s. 1-14

https://xplorestaging.ieee.org/ielx7/5962385/6104215/09400417.pdf?arnumber=9400417

Substance Use Disorder Status Moderates the Association between Personality Traits and Problematic Mobile Phone/Internet Use

Marta Demkow-Jania, Maciej Kopera, Elisa M. Trucco, Paweł Kobyliński, Anna Klimkiewicz, Małgorzata Abramowska, Anna Mach, Andrzej Jakubczyk

2021 Journal of Clinical Medicine, T. 10, z. 5, Art. no 919.

https://www.mdpi.com/2077-0383/10/5/919/pdf