A Novel Process of Shoe Pairing Using Computer Vision and Deep Learning Methods

Marek Kozłowski, Przemyslaw Buczkowski, Piotr Brzezinski

2023 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2022 – 10th Machine Intelligence and Digital Interaction - Conference, December 12-15, 2022, Warsaw, Poland (Online) / red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Sprinder, s. 35-44

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-37649-8_4

AI in Prostate MRI Analysis: A Short, Subjective Review of Potential, Status, Urgent Challenges, and Future Directions

Rafał Jóźwiak, Ihor Mykhalevych, Iryna Gorbenko, Piotr Sobecki, Jakub Mitura, Tomasz Lorenc & Krzysztof Tupikowski

2023 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2022 – 10th Machine Intelligence and Digital Interaction - Conference, December 12-15, 2022, Warsaw, Poland (Online) / red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Sprinder, s. 76-84

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-37649-8_8

All that glitters is not gold-Mixed early labour market outcomes of STEM graduates in Poland

Tomasz Zając, Tomasz Żółtak, Marek Bożykowski, Mikołaj Jasiński

2023 European Journal of Education. - T. 58, z. 3, s. 477-497

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12564

API

Marcin Białas, Marcin Mirończuk

2023 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : RAD-on: Raporty, analizy, dane / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 71-86

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onPlWWW.pdf

APIs

Marcin Białas, Marcin Mirończuk

2023 W: Information technology systems that support science and higher education : RAD-on: Reports, analyses, data / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 69-84

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onEnWWW.pdf

Can ChatGPT Replace a Template-based Code Generator?

Adam Bochenek

2023 W: Communication Papers of the 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems September 17–20, 2023. Warsaw, Poland / Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki, Dominik Ślęzak. - Warsaw : PTI : IEEE, s. 1265-1270

18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems September 17–20, 2023. Warsaw, Poland

https://annals-csis.org/proceedings/2023/communication.html