Intergenerational Interaction with Avatars in VR: An Exploratory Study Towards an XR Research Framework

Barbara Karpowicz, Rafał Masłyk, Kinga Skorupska, Daniel Jabłoński, Krzysztof Kalinowski, Paweł Kobyliński, Grzegorz Pochwatko, Monika Kornacka, Wiesław Kopeć

2022 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2021 – 9th Machine Intelligence and Digital Interaction Conference, December 9-10, 2021, Warsaw, Poland / Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Springer. - s. 229-238

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-11432-8_23

Preface

Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski

2022 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2021 – 9th Machine Intelligence and Digital Interaction Conference, December 9-10, 2021, Warsaw, Poland / Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Springer. - s. V-VI

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-11432-8?page=1#toc

Remote Scientific Conferences After the COVID-19 Pandemic: The Need for Socialization Drives Preferences for Virtual Reality Meetings

Agata Kopacz, Anna Knapińska, Adam Müller, Grzegorz Banerski, Zbigniew Bohdanowicz

2022 W: Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2021 – 9th Machine Intelligence and Digital Interaction Conference, December 9-10, 2021, Warsaw, Poland / Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski. - Cham : Springer. - s. 179-188

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-11432-8_18

Agent Based Model of Anti-Vaccination Movements: Simulations and Comparison with Empirical Data

Paweł Sobkowicz, Antoni Sobkowicz

2021 Vaccine, T. 9, Art. No 809

https://www.mdpi.com/2076-393X/9/8/809

Architektura i Technologie

Daniel Karaś, Dawid Lubowiecki, Jakub Uszyński, Łukasz Podlodowski, Maciej Kowalski, Martyna Śpiewak, Paweł Szczepanowski

2021 W : Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : JSA : Jednolity System Antyplagiatowy / red. Marek Kozłowski. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 71-89

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/JSA-ebook.pdf

Architektura systemu

Adam Bochenek, Jacek Bieliński

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : OSF : Obsługa Strumieni Finansowania / red. Adam Bochenek. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 41-70

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/12/OSF-ebook.pdf