Digital Interaction and Machine Intelligence: Proceedings of MIDI’2022 – 10th Machine Intelligence and Digital Interaction – Conference, December 12-15, 2022, Warsaw, Poland (Online)

red. Cezary Biele, Janusz Kacprzyk, Wiesław Kopeć, Jan W. Owsiński, Andrzej Romanowski, Marcin Sikorski

2023 Cham : Springer

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-37649-8

Enhancing Code Review Efficiency: Automated Pull Request Evaluation using Natural Language Processing and Machine Learning

Przemysław Zydroń, Jarosław Protasiewicz

2023 Advances in Science and Technology Research Journal, T. 17, no 4, s. 162-167

http://www.astrj.com/pdf-169576-93296

How to Organise Engaging Online Conferences and Escape the Zoom Rectangle

Jarosław Kowalski, Kinga Skorupska, Agata Kopacz, Bartosz Muczynski, Wieslaw Kopeć, Zbigniew Bohdanowicz, Gabriela Górska, Cezary Biele

2023 W: CHI '23: Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems / red. Albrecht Schmidt, Kaisa Väänänen, Tesh Goyal, Per Ola Kristensson, Anicia Petres. - New York : Association for Computing Machinery

2023 CHI International Conference on Human Factors in Computing Systems, Hamburg, 23-28.04.2023

https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3544549.3573858

Hurtownia i model wymiany danych

Łukasz Błaszczyk, Sylwia Ostrowska, Emil Podwysocki

2023 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : RAD-on: Raporty, analizy, dane / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 51-69

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onPlWWW.pdf

Hybrid retrievers with generative re-rankers

Marek Kozłowski

2023 W: Proceedings of the 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems September 17–20, 2023. Warsaw, Poland / Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki, Dominik Ślęzak. - Warsaw : PTI : IEEE, s. 1265-1270

18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems September 17–20, 2023. Warsaw, Poland

https://annals-csis.org/proceedings/2023/

Idea i cele RaD-onu

Aldona Tomczyńska, Sylwia Ostrowska

2023 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : RAD-on: Raporty, analizy, dane / red. Aldona Tomczyńska, Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 13-25

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2023/06/RAD-onPlWWW.pdf

Increasing User Uncertainty as a Barrier to the Acceptance of V2G Technology Among Electric Car Users

Jarosław Kowalski, Zbigniew Bohdanowicz, Pilar Rodriguez, Cezary Biele

2023 W: 2023 International Conference on Power and Renewable Energy Engineering (PREE 2023) : October 20-22, 2023 : Tokyo, Japan / red. Ngoc Hieu Pham. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

https://ieeexplore.ieee.org/document/10370148/authors#authors