Laboratorium Interaktywnych Technologii

W Laboratorium Interaktywnych Technologii:

  • Prowadzimy projekty na styku technologii i nauk społecznych z myślą o człowieku i jego potrzebach.
  • Badamy zjawiska związane z indywidualną interakcją człowieka z komputerem oraz społeczny kontekst tej interakcji.
  • Pracujemy w gronie specjalistów wielu dziedzin: informatyki, socjologii, psychologii, neuronauk, statystyki, projektowania zorientowanego na użytkownika.

Używamy technologii:

Tam, gdzie człowiek spotyka technologie

Niezależnie od wykształcenia, każdy z naszych ludzi interesuje się kilkoma dziedzinami naraz. To dlatego praca tu jest tak ciekawa. Z Cezarym Biele, kierownikiem Laboratorium Interaktywnych Technologii w OPI PIB, rozmawia Monika Redzisz

Przeczytaj wywiad z Cezarym Biele

Zdjęcie Cezary Biele
dr hab. Cezary Biele,
prof. instytutu
kierownik Laboratorium
Interaktywnych Technologii