Narzędzie OPI PIB pomoże wykryć niedozwolone zapisy w umowach

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) wygrał konkurs na  opracowanie i wdrożenie narzędzia, które pomoże w łatwy i szybki sposób wykryć niedozwolone zapisy w umowach. Aplikacja OPI PIB będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję (AI), która szybko i sprawnie zweryfikuje wzory umów, zarówno udostępnione w sieci internetowej, jak i dostarczone przez konsumentów wraz zawiadomieniem składanym do Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Pozwoli to ekspertom na szybsze […]

Pod Warszawą powstaje jedno z najnowocześniejszych w Europie centrów badawczych

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych realizowany jest projekt – CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie.  W ramach tej inicjatywy powstał już m.in. monolityczny, żelbetowy bunkier, w którym będzie umieszczony nowoczesny cyklotron oraz przylegający do niego budynek, w którym zlokalizowane będą laboratoria. Warto w tym miejscu podkreślić, iż instalowany cyklotron będzie jednym z pierwszych tego typu urządzeń w Europie. Obecnie, jedynie światowej klasy renomowany ośrodek badawczy Forschungszentrum […]

Paleomagnetyzm i badania środowiskowe bez tajemnic

W ramach programu System Obserwacji Płyty Europejskiej – EPOS (European Plate Observing System) otwarto nowoczesne Laboratorium Paleomagnetyzmu i Badań Środowiskowych. Działa ono w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i jest jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Dzięki najnowszej aparaturze pracownicy instytutu będą mogli prowadzić innowacyjne badania dotyczące historii ziemskiego pola magnetycznego, a także zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Modernizację laboratorium dofinansowano ze środków […]

Neuronowe modele języka coraz popularniejsze

W ciągu ostatnich kilu lat znacznie wzrosła popularność neuronowych modeli języka. Obserwujemy również bardzo szybki wzrost ich rozmiaru (liczby parametrów). Wykorzystywane są one powszechnie, jednak niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. To właśnie dzięki nim użytkownicy internetu mają dostęp do usług tłumaczenia tekstu na różne języki, możliwe jest wykrywanie SPAM-u, realizowane są badania nastrojów społecznych w sieci, a także z ich pomocą […]

Horyzont Innowacji – otwarta rejestracja na konferencję NCBR

25 listopada br. odbędzie się konferencja NCBR „Horyzont Innowacji” – najważniejsze w tym roku wydarzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju organizowane w przededniu nowej perspektywy finansowej UE. Po przyjęciu przez NCBR nowej strategii i rozpoczęciu procesu transformacji swoich kluczowych obszarów działalności, pora na debatę w gronie ekspertów tworzących ekosystem innowacji w Polsce. Wydarzenie odbędzie się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Patronat nad konferencją NCBR „Horyzont Innowacji” objęły […]

Superkomputery z Poznania, Krakowa i Gdańska na liście TOP500

W ramach projektu „PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie”, w tym roku oddano już do użytku cztery superkomputery. Aż trzy z nich znalazły się na tegorocznej, prestiżowej liście TOP500, która prezentuje najszybsze superkomputery świata. Są one częścią infrastruktury przetwarzania danych, która charakteryzuje się niespotykaną dotąd w stali kraju mocą obliczeniową na poziomie aż 16 PFLOPS. Instalacje HPC wzbogacone zostały w infrastrukturę danych o łącznej pojemności blisko […]

Nowoczesny kriomikroskop elektronowy już w Krakowie!

Uniwersytet Jagielloński (UJ) kupił, unikalny w skali całego kraju, nowoczesny kriomikroskop elektronowy GLACIOS (Thermo Fisher Scientific) z detektorem Falcon 4. Urządzenie to posiada szczególne znaczenie dla rozwoju biologii strukturalnej. To właśnie badania z użyciem kriomikroskopu elektronowego umożliwiły w marcu 2020 roku, poznanie struktury białka kolca (spike protein) koronawirusa SARS-nCov2. Było to momentem przełomowym w walce z pandemią COVID-19. Kriomikroskop GLACIOS został zakupiony jako główny element […]

II edycja konferencji Future is data Przyszłość to dane

The Future is Data Przyszłość to dane to konferencja, organizowana online przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W listopadzie odbędzie się druga edycja wydarzenia. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem społecznym konferencji. Głównym tematem jest zarządzanie danymi, także w kontekście inicjatyw UE. Konferencja będzie również wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zwiększania dostępności danych publicznych oraz ich ponownego wykorzystywania. Wydarzenie […]

W listopadzie kolejna edycja Lumen

LUMEN 2021 to forum debaty na temat zarządzania szkolnictwem wyższym. Konferencja odbędzie się w dniach 23–24 listopada w formule online. Zainicjowany przez PCG Academia w 2015 roku LUMEN, zrzesza setki osób zaangażowanych w profesjonalne zarządzanie uczelniami – rektorów, kanclerzy i menedżerów. Do grona organizatorów tegorocznej konferencji, obok PCG Academia i Fundacji Rektorów Polskich, dołączył wydawca najbardziej prestiżowego rankingu szkół wyższych na świecie – Times Higher Education. Ośrodek Przetwarzania Informacji – […]

Kurs e-learningowy „Ewaluacja 2022. Wstęp” na platformie NAVOICA

Na platformie NAVOICA udostępniliśmy bezpłatny kurs online „Ewaluacja 2022. Wstęp”. Materiały opracowali eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytut Badawczego. Jest to pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń o tematyce ewaluacji, które w najbliższym czasie pojawią się na platformie. W kursie przedstawione są ogólne założenia Ewaluacji 2022. Jest on dedykowany głównie osobom bezpośrednio zaangażowanym w ewaluację podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego: Kierownikom dyscyplin, Koordynatorom dyscyplin, […]