Dział Rozwoju Oprogramowania

W Dziale Rozwoju Oprogramowania:

  • Utrzymujemy i rozwijamy największe systemy IT dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego.
  • Dbamy o bezpieczeństwo danych.
  • Tworzymy e-usługi cyfrowe.
  • Prowadzimy badania nad uczeniem maszynowym z wykorzystaniem najnowszych algorytmów i sieci neuronowych.

Pracujemy w technologiach

Technologia na styku światów

Zainteresowani programowaniem znajdą u nas najnowsze technologie i świetną organizację. Zainteresowani pracą naukową mogą i zarobić, i prowadzić działalność badawczą. Z Pawłem Nowkiem, kierownikiem Działu Rozwoju Oprogramowania w OPI PIB, rozmawia Maciej Chojnowski

Paweł Nowek
kierownik Działu Rozwoju
Oprogramowania