Laboratorium Analiz Statystycznych

W Laboratorium Analiz Statystycznych:

  • Prowadzimy badania ilościowe i jakościowe, w tym projekty ewaluacyjne.
  • Diagnozujemy zjawiska społeczne.
  • Analizujemy i wizualizujemy dane ilościowe i jakościowe.
  • Projektujemy usługi.
  • Tworzymy raporty i przygotowujemy publikacje naukowe.

Pracujemy w technologiach

Jeszcze długo będziemy potrzebni

Wśród profesji przyszłości wymienia się na przykład big data model designer. Już dziś ludzi pracujących w naszym laboratorium określiłabym raczej jako data scientists niż jako tradycyjnych statystyków. Z dr Marzeną Feldy, kierownikiem Laboratorium Analiz Statystycznych OPI PIB, rozmawia Michał Rolecki

Przeczytaj wywiad z Marzeną Feldy

dr Marzena Feldy
kierownik Laboratorium
Analiz Statystycznych