Archiwium
Projekty

Digital Credentials for Europe (DC4EU)

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie jako partner projektu Digital Credentials for Europe (DC4EU), realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Digital Europe.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2023-04-01
Data zakończenia projektu2025-03-31
Wartość projektu19228834.11 EUR
Adres URL projektuhttps://www.dc4eu.eu

Lider

 • Secretaría General de Administración Digital -Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Partnerzy

 • Dachverband der Sozialversicherungsträger
 • Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen
 • Crossroafds Bank for Social Security
 • Smals
 • Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid
 • Health Insurance Bureau
 • Dannmarks Tekniske Universtitet (Danish Digital Infrastructure)
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Finnish Agency for Education
 • Finnish Digital Agency
 • Finnish Ministry of Finance
 • Université de Lille
 • Greek Universities Networ
 • ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS CERTH
 • National Infrastructures for Research and Technology (Greece)
 • GovPart GmbH
 • Deutsche Rentenversicherung Bund
 • Generalzolldirektion
 • NEUMANN JANOS NONPROFIT KOZHASZNU KFT
 • European Campus Card Association
 • Department of Social Protection (Ireland)
 • Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
 • Poste Italiane Sozietà per Azioni
 • Universita di Bologna
 • European University Foundation
 • Ministry of Digitalization (Luxembourg)
 • The Commonwealth Centre for Connected Learning Foundation
 • GEANT Association
 • Stichting Internet Domeinregistratie Nederland
 • SURF BV
 • Vezcozo BV
 • Dienst Uitvoering Onderwijs – Dutch Education Ministry
 • Norwegian Digitalization Agency
 • Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/Ministerstwo Cyfryzacji
 • NASK
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 • Maieutica – Cooperativa de Ensino Superior CRL (Maia University)
 • COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E ANIMACAO CULTURAL CRL (Lusofona University)
 • Instituto Segurança Social
 • Universidade do Porto
 • CertSIGN
 • National Institute for Research and Development in Informatics (Romania)
 • Politehnica University of Timisoara
 • The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding
 • Forsakringskassan
 • Swedish University Network -Vetenskapsradet
 • Agency for digital government
 • Stiftelsen för internetinfrastruktur
 • Research institutes of Sweden
 • The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen)
 • The Swedish Ladok Consortium
 • Bank ID- Finansiell idteknik
 • Atos
 • Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
 • Consorci Administració Oberta de Catalunya
 • Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
 • Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
 • GATACA
 • Gerencia de Informática de la Seguridad Social -Ministerio de Inclusión
 • Logalty Prueba por Interposición SL
 • Ministerio de Universidades
 • Universidad de Alcalá de Henares
 • Unión Profesional
 • Universidad Autonoma de Barcelona
 • Universidad Carlos III de Madrid
 • Universidad de Múrcia
 • Universidad Nacional de Educación a Distancia
 • Universidad Politécnica de Madrid
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • RED IRIS

Celem projektu DC4EU jest wspieranie sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie edukacji i ubezpieczeń społecznych poprzez wdrażanie nowoczesnych, interoperacyjnych usług cyfrowych na poziomie europejskim. Od 2021 roku Komisja Europejska pracuje nad zmianami w rozporządzeniu eIDAS, które wprowadzają Europejski Portfel Cyfrowej Tożsamości (ang. European Digital Identity Wallet, EUDI). Europejski Portfel Cyfrowej Tożsamości (EPCT) zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość użycia cyfrowej tożsamości przy korzystaniu z usług publicznych i prywatnych w całej Europie. Projekt DC4EU jest jednym z czterech paneuropejskich projektów pilotażowych, które pomogą państwom członkowskim i innym zainteresowanym stronom przygotować się do wejścia w życie rozporządzenia w sprawie europejskiej tożsamości cyfrowej (eIDAS 2.0), nad którym trwają obecnie prace. Celem projektu będzie zweryfikowanie możliwości wykorzystania unijnego portfela tożsamości cyfrowej zarówno w sektorze edukacji (poświadczenia edukacyjne i kwalifikacje zawodowe), jak i w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (PDA1 i EKUZ). Testowanie portfela EUDI w projektach pilotażowych na dużą skalę pozwala na weryfikację specyfikacji technicznych opracowanych przez Komisję Europejską dla europejskiej tożsamości elektronicznej. Ponadto projekt DC4EU jest pierwszym przedsięwzięciem na poziomie europejskim, które zamierza wykorzystać na dużą skalę europejską infrastrukturę usług blockchain (ang. European Blockchain Services Infrastructure, EBSI) jako zaufane źródło danych dla unijnego portfela tożsamości cyfrowej. 

Liderem projektu jest Hiszpańskie MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL (MINECO – SGAD). W skład konsorcjum projektowego wchodzi 80 organizacji z Europy z 22 krajów członkowskich oraz Norwegia i Ukraina. Konsorcjum tworzą podmioty publiczne i prywatne, w tym organizacje wydające portfele, poświadczenia oraz dostawcy usług zaufania wraz operatorami zaufanych rejestrów, które przechowują dane źródłowe. Struktura konsorcjum ma umożliwić wszechstronne testowanie portfela przy użyciu elektronicznych poświadczeń atrybutów i dokumentów.

Działania będą obejmowały m.in. obszar edukacji w zakresie wydawania zaświadczeń edukacyjnych i potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Projekt DC4EU jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które jest istotne z punktu widzenia opracowania rekomendacji do zmian w prawie unijnymi. Wyniki projektu będą wkładem państw członkowskich w budowanie europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który będzie kluczowym elementem w transgranicznym korzystaniu z tożsamości cyfrowej, podpisów elektronicznych, uwierzytelnień, poświadczeń edukacyjnych i ubezpieczeń społecznych.

DC4EU to międzynarodowy projekt, realizowany w ramach programu „Cyfrowa Europa” (ang. Digital Europe Programme). Program ten stanowi składową wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz odpowiedź Komisji Europejskiej na wyzwania związane z transformacją cyfrową w Unii Europejskiej.

Dofinansowanie

Sfinansowane ze środków UE.

Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt współfinansowany jest ze środków UE na podstawie umowy nr 101102611.

Projekt Cyfrowe poświadczenia dla Europy (Digital Credentials for Europe) (DC4EU) dofinansowany jest z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”.

Umowa nr 5475/DIGITAL/2023/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego z dnia 12.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 19 216 899,94 EUR
Finansowanie OPI: 218 239,88 EUR
Finansowanie z MNiSW – 874 106,00 zł