Archiwium
Projekty

Identyfikowanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, przy użyciu systemu OPI PIB i IPI PAN

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) otrzymał dofinansowanie na stworzenie systemu, który będzie w stanie udzielić wsparcia w identyfikacji produktów, niebezpiecznych i niskiej jakości, z uwzględnieniem ich podwójnej jakości „dual quality”.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2022-08-01
Data zakończenia projektu2025-08-01
Wartość projektu4992564.38 PLN
Kwota dofinansowania4992564.38 PLN

Lider

  • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Partner

  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Przedmiotem projektu jest budowa bazy danych na temat produktów i ich opinii, wraz z bazą laboratoriów akredytowanych, oraz opracowanie systemu do analizy i przetwarzania zebranych danych.

System będzie składał się z dwóch głównych modułów

  1. pobierania danych z Internetu
  2. analizy i przetwarzania danych.

Moduł pobierania danych będzie odpowiedzialny za inteligentny crawling z czyszczeniem i wstępnym przetwarzaniem danych z ekstrakcją informacji. Natomiast moduł analizy i przetwarzania danych tekstowych będzie zawierał modele służące do m.in. rozpoznawania języka, analizy sentymentu opinii, identyfikacji produktów typu „dual quality” w celu rekomendacji ich do testów laboratoryjnych oraz webową platformę umożliwiającą dostęp do modeli, zebranych danych i wyników analizy.

Celem projektu jest opracowanie wysokiej jakości bazy danych (baza produktów i opinii na ich temat wraz z bazą laboratoriów) i gotowego do wdrożenia w UOKiKU systemu informacyjnego. System ten będzie charakteryzował się wysoką uniwersalnością i możliwością integracji z systemami dziedzinowymi lub powiązanymi, dostarczającymi dane na temat produktów i ich opinii. Proponowane rozwiązanie będzie w stanie udzielić wsparcia w identyfikacji produktów, które są niebezpieczne i niskiej jakości, z uwzględnieniem ich podwójnej jakości. Rozwiązanie zaproponowane przez OPI PIB będzie miało również m.in. uniwersalny systemem wdrażania i możliwość integracji z zewnętrznymi systemami autoryzacji i uwierzytelniania.

Dofinansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” INFOSTRATEG III.). Jego kierownikiem jest  dr inż. Marcin Mirończuk.

Wyniki III konkursu INFOSTRATEG zostały opublikowane na stronie NCBR.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG III.