Archiwium
Projekty

Odpowiedzialny rozwój otwartego dużego modelu językowego PLLuM

W ramach projektu opracowany zostanie generatywny bazowy model językowy dla języka polskiego, a następnie wytrenowania (wychowania) na jego podstawie ogólnego modelu dialogowego oraz przykładowe wdrożenie w postaci asystenta petenta instytucji administracji publicznej.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2024-01-22
Data zakończenia projektu2024-12-31
Wartość projektu14504392 PLN
Kwota dofinansowania2670298 PLN

Lider

  • Politechnika Wrocławska

Partnerzy

  • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytutu Badawczy
  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
  • Uniwersytet Łódzki
  • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Głównym działaniem projektu „Odpowiedzialny rozwój otwartego dużego modelu językowego PLLuM (Polish Large Language Universal Model) w celu wspierania technologii przełomowych w sektorze publicznym i gospodarczym, w tym otwartego, polskojęzycznego inteligentnego asystenta petenta” jest wytrenowanie otwartego dużego polskiego modelu językowego zgodnie z założeniami odpowiedzialnego rozwoju systemów AI, oraz stworzenie prototypowego zastosowania tego modelu dla administracji publicznej w formie polskojęzycznego inteligentnego asystenta petenta.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie proces odpowiedzialnego pozyskiwania, opracowywania i ewidencjonowania danych treningowych dla modelu, zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum Doskonałości Danych. Zadanie zakłada też udostępnienie modelu w formie licencji otwarto-źródłowej za pośrednictwem interfejsu programistycznego (API) oraz graficznego (GUI), w tym w formie prototypowego polskojęzycznego inteligentnego asystenta petenta do zastosowań w administracji publicznej.

Więcej informacji na stronie aktualności.

Dofinansowanie

Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji – z części budżetowej 27 – Informatyzacja na rok 2024.

Sfinansowano ze środków umowy dotacji celowej nr 1/WI/DBiI/2023.
Budżet projektu wynosi 14 504 392,00 zł, w tym udział OPI PIB: 2 670 298,00 zł.