Network 4 Growth

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w międzynarodowym projekcie „Network 4 Growth”.

Dowiedz się więcej

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet

Celem projektu jest zbadanie nowych potencjalnych wyjaśnień tego, dlaczego kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni.

Dowiedz się więcej

Ebalance-plus

1 lutego 2020 r. rozpoczął się projekt ebalance-plus pn. Rozwiązania w zakresie bilansowania oraz odporności służące uwolnieniu elastyczności i zwiększeniu możliwości rynkowych dla sieci dystrybucji energii elektrycznej, w którym OPI PIB jest jednym z 15 beneficjentów.

Dowiedz się więcej

Opracowanie nowatorskiego procesu identyfikacji obuwia z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego

Nasz instytut rozpoczął współpracę z firmą VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. To lider w branży przetwórstwa odpadów tekstylnych w Polsce oraz jeden z największych przedsiębiorców z tej branży w Europie.

Dowiedz się więcej

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem naukowym w projekcie pn. Multidyscyplinarne Centrum Badawcze.  Liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dowiedz się więcej

Genderaction

Genderaction to międzynarodowy projekt w ramach Horyzontu 2020. Ma na celu analizę postępów państw członkowskich we wdrażaniu równouprawnienia płci w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Zadaniem OPI PIB w projekcie było stworzenie dashboardu prezentującego dane na temat udziału kobiet w sektorze nauki i innowacji w Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych

Celem projektu było ilościowe określenie efektów wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Analizowane działania były wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w latach 2007-2016.

Dowiedz się więcej

Jednolity System Antyplagiatowy

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. JSA jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju.

Dowiedz się więcej