Archiwium
Projekty

Ebalance-plus

1 lutego 2020 r. rozpoczął się projekt ebalance-plus pn. Rozwiązania w zakresie bilansowania oraz odporności służące uwolnieniu elastyczności i zwiększeniu możliwości rynkowych dla sieci dystrybucji energii elektrycznej, w którym OPI PIB jest jednym z 15 beneficjentów.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2020-02-01
Data zakończenia projektu2023-07-31
Wartość projektu9481533.75 EUR
Kwota dofinansowania7999082.25 EUR
Adres URL projektuhttps://www.ebalanceplus.eu/

Partnerzy

 • Centro De Estudios De Materiales Y Control De Obra Sa
 • IHP GmbH - Innovations for High Performance Microelectronics, niem. Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
 • Ampere Power Energy SL
 • Universidad de Málaga
 • Software for Critical Systems S.L.
 • Reengen Enerji Teknolojileri Anonim Sirketi
 • Turbo Power Systems Ltd
 • Emtech Diastimiki Monoprosopi Idiotiki Etaireia
 • MAGNUM CAP - Electrical Power Solutions
 • Università della Calabria
 • Yncréa Hauts de France
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • ENFOR A/S
 • European Science Communication Institute
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Projekt realizowany jest w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020; priorytet 3.3 Wyzwania społeczne (Societal challenges)/ Bezpieczna, czysta i efektywna energia.

Program zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT) oraz nowych modeli biznesowych. OPI PIB jest partnerem odpowiadającym za pakiet zadań związany z czynnikami społecznymi, a prace w tym zakresie są realizowane w Laboratorium Interaktywnych Technologii. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania populacyjne dotyczące postaw i zwyczajów związanych z konsumpcją energii elektrycznej.  Zostaną opracowane metody angażowania użytkowników końcowych do korzystania z zaprojektowanych rozwiązań, przeprowadzone testy prototypów interfejsów, a także wypracowane metody pomagające zwiększyć świadomość energetyczną wśród konsumentów. 

Wartość dofinansowania dla OPI PIB wyniosła 608 500 euro, dofinasowanie 100%.

Program jest kontynuacją projektu E-balance realizowanego w ramach programu FP7 w latach 2013-2017, w którym OPI PIB był także partnerem.

Projekt jest finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 864283.