Archiwium
Projekty

Opracowanie nowatorskiego procesu identyfikacji obuwia z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego

Nasz instytut rozpoczął współpracę z firmą VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. To lider w branży przetwórstwa odpadów tekstylnych w Polsce oraz jeden z największych przedsiębiorców z tej branży w Europie.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2020-01-01
Data zakończenia projektu2022-12-31
Wartość projektu12292361.25 PLN
Kwota dofinansowania6035383.88 PLN
Adres URL projektuhttps://www.vivetextilerecycling.pl/projekty-ue/

Lider

  • VIVE Textile Recycling

Podwykonawca

  • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Nasz instytut rozpoczął współpracę z firmą VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. To lider w branży przetwórstwa odpadów tekstylnych w Polsce oraz jeden z największych przedsiębiorców z tej branży w Europie. 

VIVE we współpracy z OPI PIB realizuje projekt pn. „Opracowanie nowatorskiego procesu identyfikacji obuwia z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia maszynowego”. W ramach projektu prowadzone będą badania przemysłowe i prace rozwojowe, które mają doprowadzić do opracowania szeregu innowacyjnych technologii i rozwiązań inżynierskich.

Sprawną identyfikację obuwia ma zapewnić zastosowanie  nowoczesnych metod uczenia maszynowego i zaawansowanych samouczących się algorytmów, w których się specjalizujemy. Badania mają zakończyć się wdrożeniem wypracowanych w projekcie rozwiązań, co przełoży się na znaczne obniżenie kosztów procesów sortowania i wyceny obuwia.

Dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.