Archiwium
Projekty

Dlaczego kobiety zarabiają mniej? Początki losów zawodowych mężczyzn i kobiet

Celem projektu jest zbadanie nowych potencjalnych wyjaśnień tego, dlaczego kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2020-02-28
Data zakończenia projektu2023-02-27
Wartość projektu586782 PLN

Lider

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

Partnerzy

  • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

Kwestia różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nadal przyciąga uwagę naukowców, którzy próbują zrozumieć jej przyczyny i zmiany w czasie. Podczas gdy kobiety w znacznym stopniu dogoniły mężczyzn w kwestii wykształcenia i zmniejszyły lukę w doświadczeniu zawodowym (były to długo tradycyjne czynniki tłumaczące większość istniejących różnic w płacach), luka w wynagrodzeniach utrzymuje się, a trend spadkowy został zahamowany.

Celem projektu jest wyjaśnienie różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn.
W jego skład wchodzą trzy pakiety robocze:

  1. Analiza wielkości luk płacowych kobiet i mężczyzn i ich kształtowania się na początku kariery zawodowej. Analiza heterogeniczności względem cech firm – pracodawców.
  2. Oszacowanie wysokości luk płacowych kobiet i mężczyzn. Analiza wpływu macierzyństwa na kształtowanie się płac.
  3. Analiza zatrudnienia i płac mężczyzn i kobiet w sektorze nauki. Zbadanie skorygowanych luk, z uwzględnieniem charakterystyk kierunków.

OPI PIB jest zaangażowane w prace w ramach pakietu 3.

Kierownikiem projektu jest prof. Iga Magda (Szkoła Główna Handlowa).

Dofinansowanie

Projekt jest realizowany w ramach konkursu OPUS na podstawie trzyletniej umowa z NCN, podpisanej 28 lutego 2020 r.