Archiwium
Projekty

Network 4 Growth

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w międzynarodowym projekcie „Network 4 Growth”.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2021-10-01
Data zakończenia projektu2022-09-30
Wartość projektu30000 EUR
Adres URL projektuhttps://www.v4transfer.com

Partnerzy

  • UNICO.AI
  • The Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT)
  • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
  • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.
  • The University of Veterinary Medicine Budapest (UNIVET)
  • Business and Technology University (BTU)
  • The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA)

Celem projektu jest budowanie mapy innowacji w oparciu o doświadczenia i wymianę wiedzy między ekspertami z czołowych instytucji nauki i szkolnictwa wyższego krajów Grupy Wyszehradzkiej, a specjalistami z Gruzji oraz Armenii.

W ramach projektu odbędzie się seria wydarzeń, podczas których międzynarodowa grupa specjalistów połączy perspektywy ze świata nauki, biznesu i administracji państwowej, wzmacniając współpracę w zakresie transferu technologii.

Dofinansowanie

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach grantów wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.