Archiwium
Projekty

Education4Entrepreneurship

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest partnerem w międzynarodowym projekcie Education4Entrepreneurship, koncentrującym się na wymianie wiedzy w obszarze nauczania przedsiębiorczości.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2023-02-01
Data zakończenia projektu2024-01-31
Wartość projektu28765 EUR
Adres URL projektuhttp://edu4innovation.com

Lider

 • UNICO

Partnerzy

 • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • Wydział Informatyki CTU w Pradze
 • Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej w Budapeszcie
 • Słowacka Organizacja Badań i Rozwoju (SOVVA)
 • Ministerstwo Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Republiki Armenii
 • Centrum Pomocy Partnerstwu Naukowo-Innowacyjnemu (SIPAC)
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Technologii w Gruzji
 • Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego

Projekt „Education4Entrepreneurship” koncentruje się na wymianie wiedzy w obszarze nauczania przedsiębiorczości (EE).

Zdaniem Komisji Europejskiej braki w zakresie edukacji negatywnie wpływają na aktywizację samozatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości w UE. Projekt E4E ma na celu udoskonalenie edukacji dotyczącej przedsiębiorczości na poziomie szkolnictwa wyższego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Armenii i Gruzji. Dzięki szkoleniom i zestawie narzędzi metodologicznych, stymuluje on innowacyjny rozwój produktów i usług na uczelniach. Oprócz budowania niezbędnych umiejętności w zakresie edukacji wspierającej przedsiębiorczość, projekt ma na celu również promowanie znaczenia nauczania przedsiębiorczości wśród decydentów i kierownictwa uczelni.

W ramach projektu powstaną następujące produkty:

 • Opracowanie 5-dniowego kursu poświęconego innowacyjnym produktom i usługom sprzyjającym rozwojowi studentów i pracowników naukowych w uczelniach. Stworzenie zestawu internetowych narzędzi metodologicznych do prowadzenia letnich szkół/kursów.
 • Rekrutacja międzynarodowej sieci trenerów i organizacja szkoleń dla trenerów w Pradze we wrześniu 2023 r.
 • Opracowanie Planów Działań dla realizacji szkół letnich i intensywnych kursów na uczelniach w regionie.
 • Debata publiczna w Pradze mająca na celu podkreślenie znaczenia nauczania przedsiębiorczości na uczelniach.

Dofinansowanie

Projekt “Education4Entrepreneurship – building capacities for innovative product/service development at HEIs” jest finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.