An ensemble of Deep Convolutional Neural Networks for Marking Hair Follicles on Microscopic Images MSV2

Łukasz Podlodowski, Szymon Roziewski, Marek Nurzyński

2018 W: Position Papers of the 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 9-12, 2018, Poznań, Poland / Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki; Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, s. 23-28

https://annals-csis.org/Volume_16/pliks/position.pdf

Deep Learning Approaches towards Book Covers Classification

Przemysław Buczkowski, Antoni Sobkowicz, Marek Kozłowski

2018 W: Proceedings of the 7th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods / Maria De Marsico, Gabriella Sanniti di Baja, Ana Fred; Setubal: SciTePress, s. 309-316

7 International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods. Funchal, 2018-01-16 - 2018-01-18

http://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=BBOzng2JhNg%3d

Gaussian function improves gaze-controlled gaming

Cezary Biele, Dominik Chrząstowski-Wachtel, Marek Młodożeniec, Anna Niedzielska, Jarosław Kowalski, Paweł Kobyliński, Krzysztof Krejtz, Andrew T. Duchowski

2018 W: Intelligent Decision Technologies 2017 : Proceedings of the 9th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2017) – Part II / Ireneusz Czarnowski, Robert J. Howlett, Lakhmi C. Jain; Cham: Springer; s. 247-257

7th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies. Sorrento, 2017-06-17 - 2017-06-19

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59424-8_23

Influence of Human Based Factors on Small Neighbourhood vs. Household Energy Load Prediction Modelling

Paweł Kobyliński, Mariusz Wierzbowski, Cezary Biele

2018 W: Intelligent Human Systems Integration : Proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems, January 7–9, 2018, Dubai, United Arab Emirates / Tareq Ahram, Waldemar Karwowski; Cham: Springer, s. 131-136

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-73888-8_22.pdf

Oczekiwania użytkowników w Portugalii, Holandii i Polsce wobec domowego systemu zarządzania energią i usługi active demand

Jarosław Kowalski, Bożena Matusiak

2018 Rynek Energii, z. 3, s. 20-26

http://rynek-energii.pl/pl/node/3678