OPI-JSA at SemEval-2017 Task 1: Application of Ensemble learning for computing semantic textual similarity

Martyna Śpiewak, Piotr Sobecki, Daniel Karaś

2017 W: 11th International Workshop on Semantic Evaluations (SemEval-2017) : Proceedings of the Workshop / Daniel Cer, David Jurgens, Steven Bethard,Marine Carpuat, Marianna Apidianaki, Saif M. Mohammad; Vancouver: Association for Computational Linguistics, s. 139-143

11th International Workshop on Semantic Evaluation. Vancouver, 2017-08-03 - 2017-08-04

https://aclanthology.org/S17-2018/

Organizational learning in public administration in Poland. The issue of the politicization and the adminisrative decision-making process

Łukasz Widła - Domaradzki, Mateusz Robert Trochymiak

2017 W: European Administrative Space: Spreading Standards, Building Capacities / Ivan Kopric, Polonca Kovac; Bratysława: NISPAcee Press, s. 115-134

http://www.nispa.org/publication_details.php?p_id=203&pg=8

Predicting Stock Trends Based on Expert Recommendations Using GRU/LSTM Neural Networks

Przemysław Buczkowski

2017 W: Foundations of Intelligent Systems 23rd International Symposium, ISMIS 2017, Warsaw, Poland, June 26-29, 2017, Proceedings / Marzena Kryszkiewicz, Annalisa Appice, Dominik Ślęzak, Henryk Rybinski, Andrzej Skowron, Zbigniew W. Raś; Cham: Springer, s. 708-717

International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems - Foundations of Intelligent Systems. Warszawa , 2017-06-26 - 2017-06-29

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-60438-1_69

Smartphone app as a museum guide. Testing the Open Art application with blind, deaf, and sighted users

Anna Jankowska, Agnieszka Szarkowska, Krzysztof Krejtz, Anita Fidyka, Jarosław Kowalski, Marcin Wichrowski

2017 Rivista Internazionale di Tecnica della Traduzione = International Journal of Translation, T. 17, s. 113-130

https://www.openstarts.units.it//handle/10077/17354

Stratified Propensity Score Matching – quasi-eksperymentalny schemat badawczy, wykorzystany na potrzeby ewaluacji wpływu opartej na teorii, w sytuacji braku zmiennej zależnej

Dominika Wojtowicz, Łukasz Widła - Domaradzki

2017 W: Ewaluacja oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym / Katarzyna Hermann-Pawłowska, Teresa Wyszyńska, Jacek Pokorski, Zuzanna Popis ; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 117-138

https://www.parp.gov.pl/publikacje/publication/ewaluacja-oparta-na-teorii-w-zlozonym-otoczeniu-spoleczno-ekonomicznym