The Mann-Whitney Test for Interval-Valued Data

Przemysław Grzegorzewski, Martyna Śpiewak

2018 W: Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 : Proceedings of: EUSFLAT- 2017 – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland IWIFSGN’2017 – The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13-15, 2017, Warsaw, Poland, Volume 2 / Janusz Kacprzyk, Eulalia Szmidt, Sławomir Zadrożny, Krassimir T. Atanassov, Maciej Krawczak;Cham: Springer, s. 188-199

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66824-6_17

Znaczenie relacji z klientami w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw hotelarskich

Barbara Kowalczyk, Marcin Olszewski

2018 Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego-Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, T. 32, z. 2, s. 299-310

https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.322.21/4017

Categorization of Multilingual Scientific Documents by a Compound Classification System

Jarosław Protasiewicz, Marcin Mirończuk, Sławomir Dadas

2017 W: Artificial Intelligence and Soft Computing 2017. Part II / Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A Zadeh, Jacek M. Żurada; Cham: Springer, s. 563-573

The 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Zakopane, 2017-06-11 - 2017-06-15

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59060-8_51

Co po nowym zarządzaniu publicznym? Prognozowane kierunki przekształceń instytucjonalnych w polskim systemie ochrony zdrowia.

Dawid Sześciło, Łukasz Widła - Domaradzki

2017 PRAWO EUROPEJSKIE W PRAKTYCE, z. 9/10 (159/160), s. 69-75

http://worldcat.org/identities/viaf-306406102/

Detection of the Innovative Logotypes on the Web Pages

Marcin Mirończuk, Michał Perełkiewicz, Jarosław Protasiewicz

2017 W: Artificial Intelligence and Soft Computing / Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada; Cham: Springer, s. 104-115

The 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. Zakopane, 2017-06-11 - 2017-06-15

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59060-8_11