Dorobek piśmienniczy pracowników naukowych z dyscypliny bibliologia i informatologia w świetle oceny parametrycznej działalności naukowej polskich jednostek naukowych z roku 2017

Jacek Drogosz

2020 Przegląd Biblioteczny, T. 88, z. 1, s. 65-80

http://czasopisma.sbp.pl/przeglad-biblioteczny-1-2020/

Evaluation of Sentence Representations in Polish

Sławomir Dadas, Michał Perełkiewicz, Rafał Poświata

2020 W: TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE RESOURCES AND EVALUATION, May 11-16 , 2020, PALAIS DU PHARO, Marseille, France : CONFERENCE PROCEEDINGS / Nicoletta Calzolari, Frédéric Béchet, Philippe Blache, Khalid Choukri, Christopher Cieri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Hitoshi Isahara, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Hélène Mazo, Asuncion Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis; Marseille: European Language Resources Association, s. 1674-1680

12th Language Resources and Evaluation Conference. Marsylia, 2020-05-11 - 2020-05-16

https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.207

High-resolution net load forecasting for micro-neighbourhoods with high penetration of renewable energy sources

Paweł Kobyliński, Mariusz Wierzbowski, Krzysztof Piotrowski

2020 International Journal of Electrical Power and Energy Systems, T. 117, May 2020, Article number 105635

https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2019.105635

Is a Virtual Ferrari as Good as the Real One? Children’s Initial Reactions to Virtual Reality Experiences

Zbigniew Bohdanowicz, Jarosław Kowalski, Katarzyna Abramczuk, Grzegorz Banerski, Daniel Cnotkowski, Agata Kopacz, Paweł Kobyliński, Aldona Zdrodowska, Cezary Biele

2020 W: Human Systems Engineering and Design II : Proceedings of the 2nd International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED2019): Future Trends and Applications, September 16-18, 2019, Universität der Bundeswehr München, Munich, Germany / Tareq Ahram, Stefan Picki, Redha Taiar, Waldemar Karwowski; Cham: Springer, s. 397-403

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-27928-8_61

Pre-training Polish Transformer-Based Language Models at Scale

Sławomir Dadas, Michał Perełkiewicz, Rafał Poświata

2020 W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 19th International Conference, ICAISC 2020, Zakopane, Poland, October 12-14, 2020, Proceedings, Part II / Leszek Rutkowski, Rafał Scherer, Marcin Korytkowski, Witold Pedrycz, Ryszard Tadeusiewicz, Jacek M. Zurada; Cham: Springer, s. 301-314

19th International Conference, Artificial Intelligence and Soft Computing. Zakopane, 2020-10-12 - 2020-10-14

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-61534-5_27

Reactions to Immersive Virtual Reality Experiences Across Generations X, Y, and Z

Zbigniew Bohdanowicz, Jarosław Kowalski, Daniel Cnotkowski, Paweł Kobyliński, Cezary Biele

2020 ACHI 2020 : The Thirteenth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions / Jaime Lloret Mauri, Diana Saplacan, Klaudia Çarçani, Prima Oky Dicky Ardiansyah, Simona Vasilache; Valencia : IARIA, s. 221-228

International Conference on Advances in Computer-Human Interactions ACHI 2020, Valencia, 2020-11-21 - 2020-11-25

http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=achi_2020_5_170_20102