English-Polish and Polish-Russian Translation Systems

Szymon Roziewski, Marek Kozłowski, Łukasz Podlodowski

2019 W: Proceedings of the PolEval 2019 Workshop / Maciej Ogrodniczuk, Łukasz Kobyliński; Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, s. 63-72

http://poleval.pl/files/poleval2019.pdf

How Might Voice Assistants Raise Our Children?

Cezary Biele, Anna Jaskulska, Wiesław Kopeć, Jarosław Kowalski, Kinga Skorupska, Aldona Zdrodowska

2019 W: Intelligent Human Systems Integration 2019 : Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2019): Integrating People and Intelligent Systems, February 7-10, 2019, San Diego, California, USA / Tareq Ahram, Waldemar Karwowski; Cham: Springer, s. 162-167

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-11051-2_25

Is Truth Contextual? The Browsing Purpose, the Availability of Comparable Material, and the Web Content Credibility Evaluation

Katarzyna Abramczuk, Michał Kąkol, Radosław Nielek, Cezary Biele

2019 W: Human Systems Engineering and Design. Proceedings of the 1st International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED2018): Future Trends and Applications, October 25-27, 2018, CHU-Université de Reims Champagne-Ardenne, France / Tareq Ahram, Waldemar Karwowski, Redha Taiar; Cham: Springer, s. 105-110

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-02053-8_17

Numbers Normalisation in the Inflected Languages: a Case Study of Polish

Rafał Poświata, Michał Perełkiewicz

2019 W: Proceedings of the 7th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, pages 23–28, Florence, Italy, 2 August 2019 / Tomaž Erjavec, Michał Marcinczuk, Preslav Nakov, Jakub Piskorski, Lidia Pivovarova, Jan Šnajder, Josef Steinberger, Roman Yangarber; Florence; Association for Computational Linguistics, s. 23-28

7th Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing. Florence, 2019-08-02 - 2019-08-02

https://www.aclweb.org/anthology/W19-3703.pdf