Oczekiwania użytkowników w Portugalii, Holandii i Polsce wobec domowego systemu zarządzania energią i usługi active demand

Jarosław Kowalski, Bożena Matusiak

2018 Rynek Energii, z. 3, s. 20-26

http://rynek-energii.pl/pl/node/3678

Reading Book by the Cover—Book Genre Detection Using Short Descriptions

Antoni Sobkowicz, Marek Kozłowski, Przemysław Buczkowski

2018 W: Man-Machine Interactions 5 / Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Katarzyna Harezlak, Stanisław Kozielski, Agnieszka Piotrowska; Cham: Springer, s. 439-448

5th International Conference on Man-Machine Interactions. Kraków, 2017-10-03 - 2017-10-06

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-67792-7_43

Reading is Vital, but will it be Invisible? Screens vs. Paper on Our Way to the Naturalized Technology of Reading

Jarosław Kowalski, Piotr Toczyski, Cezary Biele, Aldona Zdrodowska

2018 W: Position Papers of the 2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 9-12, 2018, Poznań, Poland / Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki; Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, s. 83-89

https://annals-csis.org/Volume_16/drp/pdf/372.pdf

Sentiment Analysis in Polish Web-Political Discussions

Antoni Sobkowicz, Marek Kozłowski

2018 W: Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics : 7th Language and Technology Conference, LTC 2015, Poznań, Poland, November 27-29, 2015, Revised Selected Papers / Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani, Marek Kubis; Cham: Springer, s. 363-377

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93782-3_26

Significance of Social Factors for Effective Implementation of Smart Energy Management Systems in End-User Households

Jarosław Kowalski, Cezary Biele, Marek Młodożeniec, Marcel Geers

2018 W: Intelligent Human Systems Integration : Proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems, January 7–9, 2018, Dubai, United Arab Emirates / Tareq Ahram, Waldemar Karwowski; Cham: Springer, s. 119-124

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-73888-8_20.pdf