Feature Extraction Optimized For Prostate Lesion Classification

Piotr Sobecki, Dominika Życka-Malesa, Ihor Mykhalevych, Anna Gora, Katarzyna Sklinda, Artur Przelaskowski

2017 W: ICBBT 2017 : 9th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology : proceedings : May 14-16, 2017, Lisbon, Portugal / Association for Computing Machinery-Digital Library; New York: Association for Computing Machinery (ACM); s. 22-27

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3093293.3093312

Finansowanie niepublicznych szkół wyższych w Polsce i na świecie w kontekście kryzysów ekonomicznego i demograficznego

Anna Domaradzka-Widła, Łukasz Widła - Domaradzki

2017 W: UNIWERSYTETY, NAUKOWCY, STUDENCI W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE. Wybrane zagadnienia / Renata Siemieńska-Żochowska; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 101-122

https://scholar.com.pl/pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=417

Inventorum — A recommendation system connecting business and academia

Jarosław Protasiewicz

2017 W: 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC) / David B. Kaber; Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), s. 1920-1925

2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. Banff, 2017-10-05 - 2017-10-08

https://ieeexplore.ieee.org/document/8122898

Inventorum: A platform for open innovation

Jarosław Protasiewicz

2017 W: 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC) / David B. Kaber; Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), s. 10-15

IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). Banff, 2017-10-05 - 2017-10-08

https://ieeexplore.ieee.org/document/8122570

OPI-JSA at CLEF 2017: Author Clustering and Style Breach Detection

Daniel Karaś, Martyna Śpiewak, Piotr Sobecki

2017 W: CLEF 2017 Working Notes / Linda Cappellato, Nicola Ferro, Lorraine Goeuriot, Thomas Mandl; [S. l.]: CEUR-WS

Conference and Labs of the Evaluation Forum. Dublin, 2017-09-11 - 2017-09-14

http://ceur-ws.org/Vol-1866/paper_133.pdf