Kategorie
Aktualności

Podsumowanie akcji szczepień na polskich uczelniach

Środowisko akademickie jest jedną z najlepiej zaszczepionych przeciwko COVID-19 grup w Polsce. Z danych Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) wynika, że zaszczepiło się aż 89 proc. nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia i realizujących działalność badawczą. Na uwagę zasługują dane dotyczące doktorantów oraz studentów. W tej grupie zaszczepiło się odpowiednio 83 proc. i 71 proc. osób. Warto podkreślić, że zdecydowana większość pracowników, doktorantów i studentów jest w pełni zaszczepiona.

Poziom zaszczepienia przeciw COVID-19 na polskich uczelniach

Na prośbę środowiska akademickiego OPI PIB podsumował akcję szczepień na polskich uczelniach. Każda jednostka akademicka otrzymała dane dotyczące poziomu zaszczepienia. Wynika z nich, że środowisko akademickie w zdecydowanej większości jest zaszczepione. Najwięcej osób przyjęło szczepionkę na uczelniach medycznych. Poniżej przedstawiamy dane dotyczące uczelni z najwyższą liczbą zaszczepionych pracowników, doktorantów i studentów.

Uczelnie z największą liczbą zaszczepionych pracowników*

 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – 97% (425/438 ogółem)
 2. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie – 96,6% (225/234)
 3. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – 96,3% (285/296)
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny – 95,7% (1614/1686)
 5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 95,5% (1757/1840)
 6. Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – 94,9% (296/312)
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi – 94,9% (296/312)
 8. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 94,9% (1630/1717)
 9. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 94,7% (1670/1763)
 10. Warszawski Uniwersytet Medyczny – 94,6% (2086/2204)

* Dotyczy osób, których dane są gromadzone w systemie POL-on, tj. nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia i realizujący działalność badawczą

Uczelnie z największą liczbą zaszczepionych doktorantów 

 1. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 97,3% (180/185)
 2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 96,8% (275/284)
 3. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – 95,6% (43/45)
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny – 94,6% (296/313)
 5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 94,3% (484/513)
 6. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 94% (203/216)
 7. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie – 93,8% (15/16)
 8. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 93,8% (486/518)
 9. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – 93,3% (28/30)
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi – 93,1% (95/102)

Uczelnie z największą liczbą zaszczepionych studentów

 1. Gdański Uniwersytet Medyczny – 95,5% (5062 w pełni zaszczepionych/5299)
 2. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie – 95,4% (353/370)
 3. Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – 95,3% (6024/6319)
 4. Warszawski Uniwersytet Medyczny – 94,2% (8605/9133)
 5. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 93,8% (4996/5327)
 6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 91,8% (7904/8610)
 7. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – 91,4% (8950/9790)
 8. Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 89,3% (5115/5730)
 9. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi – 89,2% (672/753)
 10. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 86,6% (7810/9022)

Dane dotyczące szczepień w środowisku akademickim

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy przygotował zestawienie we współpracy z Ministerstwem Zdrowia na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Na podstawie zawartego porozumienia Centrum e-ZDROWIE oraz OPI PIB przeprowadziły weryfikację poziomu zaszczepienia na uczelniach, analizując dane z systemu POL-on oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. W przedstawionych statystykach ujęte są tylko te osoby, które posiadają nr PESEL i szczepiły się w Polsce. W pozostałych przypadkach (w przeważającej części dotyczy to cudzoziemców) nie ma pewności, że są to osoby niezaszczepione, gdyż mogły się szczepić w swoich krajach i nie miały obowiązku zgłoszenia tego faktu.