Eksperci OPI dołączają do EuroScience Open Forum w Katowicach

Raport interaktywny dotyczący wyników ewaluacji 2017-2021 dostępny na portalu RAD-on

JSA – promotor sprawdzi, czy student korzystał z technologii ChatGPT

Dziesięciolecie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem OPI

Warszawski Uniwersytet Medyczny nowym partnerem OPI

Duży wzrost liczby studentów z Ukrainy. Nowy raport OPI „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”

Dyrektor OPI odznaczony medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Innowacje w medycynie – powstało nowe centrum w Ośrodku Przetwarzania Informacji

OPI jednostką prowadzącą szkołę doktorską

Maleje liczba studentów na studiach magisterskich. ELA wie dlaczego