4. konkurs POIR – koniec naboru wniosków

Zakończyliśmy nabór wniosków w 4. konkursie z działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 554 940 672,35 zł, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 831 389 140,95 zł. Trwa proces ich weryfikacji. 4. Konkurs wystartował 5 marca br. Przyjmowanie wniosków trwało do 15 lipca br. Ośrodek […]

Które studia wybrać? W wyborze pomoże ELA

Przed maturzystami jeden z najważniejszych życiowych wyborów – decyzja na jaki kierunek aplikować. Doradzić mogą znajomi, warto zapoznać się z rankingami uczelni, ale Ministerstwo Edukacji i Nauki poleca posłuchać, co ma do powiedzenia ELA, czyli system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Właśnie ruszyła nowa wersja tego ogólnopolskiego systemu! ELA 5 jest bardziej elastyczna, daje więcej możliwości w tworzeniu raportów oraz wizualizacji danych. Do czego służy ELA? ELA to system […]

OPI PIB jest współorganizatorem konferencji „Nowe technologie i sztuczna inteligencja – aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – PIB wraz z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizują tej jesieni drugą konferencję dotyczącą prawnych aspektów wynikających z dostępu do nowoczesnej technologii a w szczególności w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Sympozjum trwać będzie od 16 do 17 października i w całości będzie realizowane w trybie online. Wystąpienia specjalistów będą nakierowane na przedstawienie korzyści i ryzyk związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Rozważane będą potrzeby […]

Raport OPI PIB „Kobiety na politechnikach 2020”

Udział kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką systematycznie się zwiększa – wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2020”, którego autorką jest nasza badaczka – Anna Knapińska z Laboratorium Baz Danych i Analityki Biznesowej OPI PIB. 57 proc. ogólnej liczby studentów w Polsce to kobiety. Na publicznych uczelniach technicznych kształci się 36 proc. studentek, a kierunki informatyczne wybiera 15 proc. kobiet. Najbardziej popularna […]

Dane muszą być wiarygodne i dostępne

Sztuczna inteligencja oraz robotyka będą w najbliższych latach wyznaczać trendy. Jak zarządzać SI dyskutowano na konferencji, która odbyła się na Akademii WSB. OPI PIB było partnerem wydarzenia. Sztuczna inteligencja oraz robotyka będą w najbliższych latach wyznaczać trendy w rozwoju. Eksperci podają miliony miejsc pracy, które stworzą i miliardy dolarów, które przyniosą gospodarce. Ale administracja publiczna także może odegrać istotną rolę w tworzeniu popytu na innowacje. Takie wnioski płyną […]

OPI PIB udostępnia największy neuronowy model języka polskiego oparty na architekturze BERT

W OPI PIB powstały dwa nowe modele statystyczne języka polskiego. Oba zajęły czołowe miejsce w klasyfikacji opracowanej przez Allegro. Jeden z nich wytrenowano na największym w Polsce korpusie tekstów. Polskie modele RoBERTa to statystyczne reprezentacje języka naturalnego stworzone za pomocą uczenia maszynowego. Dzięki wykorzystaniu wielkich zbiorów danych pozwalają na precyzjne odwzorowanie składni i semantyki polszczyzny. Ich udostępnienie przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy umożliwi […]

Sieci elektryczne jutra: elastyczne, niezawodne i ekologiczne

Nowy, finansowany przez UE projekt ebalanceplus jest ukierunkowany na techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty sieci inteligentnych w celu  zwiększenie ich elastyczności i odporności.  Do niedawna energia elektryczna była wytwarzana głównie przez elektrownie zasilane paliwami kopalnymi. Mimo, że zakłady zlokalizowane były poza granicami miast,  produkowały energię przede wszystkim dla obszarów zurbanizowanych. Dotychczasowe zasoby paliw kopalnych wystarczały na zaspokojenie popytu. Jednak dzisiaj i w przyszłości energia elektryczna będzie coraz częściej […]

Piszemy o srebrnych treściach cyfrowych we „Frontiers of Sociology”

„Frontiers in Sociology” to czasopismo cenione w międzynarodowym świecie nauki. Właśnie ukazał się w nim artykuł Cezarego Biele i Jarosława Kowalskiego z Laboratorium Interaktywnych Technologii, który napisali wspólnie z Piotrem Toczyskim z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Artykuł zatytułowany jest „Proxy Users Enable Older People Creative Writing on the Web” i dotyczy treści tworzonych w internecie przez osoby starsze. Są to tzw. srebrne treści cyfrowe. Autorzy analizują w artykule skutki interwencji polegającej na wspomaganiu […]