Kategorie
Aktualności

Dyrektor Marek Michajłowicz członkiem zespołu doradczego MEiN

Minister Edukacji i Nauki powołał zespół doradczy ds. otwartych zasobów naukowych. Jego członkiem został Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego ds. rozwoju oprogramowania. Pełni on również funkcję kierownika projektu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Nowy zespół będzie doradzał MEiN, jak efektywnie rozwijać otwarte zasoby naukowe w Polsce. Do jego zadań będzie także należało wsparcie włączenia naszego kraju w europejski system otwartej nauki. Eksperci wchodzący w skład zespołu będą także pomagać w opracowaniu polityki otwartego dostępu do danych badawczych finansowanych ze środków publicznych. Ich zadaniem będzie także wsparcie MEiN w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej European Open Science Cloud (EOSC) i wdrożenie w Polsce środowiska wirtualnego EOSC.

W skład zespołu weszli także: prof. Małgorzata Kossowska (UJ, przewodnicząca zespołu), Rafał Duczmal (UW), prof. Krzysztof Kurowski (PAN), dr hab. Paweł Lubomski (PG), prof. Łukasz Stettner (PAN), dr Dominik Strapagiel (UŁ), Jakub Szprot (UW) oraz dr Andrzej Zemła (PAN).