Kategorie
Osiągnięcia

System POL-on z nagrodą
EUNIS Elite Award

Zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym(POL-on) otrzymał nagrodę EUNIS Elite Award jako najlepsze rozwiązanie w zakresie informatycznych systemów informacji o szkolnictwie wyższym.