Sieć informacyjna

Marek Michajłowicz, Piotr Rodzik

2021 W: Systemy informatyczne wspierające naukę i szkolnictwo wyższe : POL-on : System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym : TOM I / red. Marek Michajłowicz. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. - s. 9-26

https://opi.org.pl/wp-content/uploads/2021/10/POL-on.TomI-.pdf