Kategorie
Aktualności

24 listopada webinarium „Autonomia kontra automatyzacja – etyka sztucznej inteligencji”

Plakat Govtech Festival

24 listopada organizujemy webinarium poświęcone etyce sztucznej inteligencji. Poprowadzą je eksperci od lat zajmujący się problematyką SI i nowych technologii: mec. Robert Kroplewski z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz dr Sebastian Szymański z Uniwersytetu Warszawskiego

Rozwój sztucznej inteligencji daje maszynom coraz większą autonomię. Taka sytuacja rodzi szereg pytań o stopień, w jakim inteligentne narzędzia powinny samodzielnie funkcjonować, zasady, wedle których mają być konstruowane i użytkowane, oraz przepisy prawa określające odpowiedzialność za ich działanie.

Etyka sztucznej inteligencji ma pomóc odpowiedzieć na te pytania. To dziedzina obejmująca zarówno krytyczną refleksję, jak i praktyczne wskazania dotyczące zasad rozwoju i stosowania SI w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego czy publicznego. Jest też jednym z filarów unijnej koncepcji godnej zaufania sztucznej inteligencji (trustworthy AI), na którą składają się również zgodność z prawem oraz techniczna niezawodność.

Webinarium „Autonomia kontra automatyzacja – etyka sztucznej inteligencji”  przybliży uczestnikom problematykę etyki SI zarówno w kontekście rekomendacji opracowanych przez Komisje Europejską i OECD, jak i konkretnych dylematów związanych z funkcjonowaniem SI w naszym otoczeniu. Skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych odpowiedzialnym rozwojem technologii.

Wydarzenie jest częścią GovTech Festival i zostało przygotowane we współpracy z GovTech Polska, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB) oraz portalem Sztuczna Inteligencja.

Poprowadzą je eksperci od lat zajmujący się problematyką SI i cyfrowych technologii:

  • mec. Robert Kroplewski – radca prawny specjalizujący się w prawie nowych technologii, mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. Pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego w KPRM, kierownik procesu Cyfrowa Platforma Przemysłu Przyszłości w FPPP, ekspert ds. konwergencji technologii. Członek grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. strategii SI dla Komisji Europejskiej (AIHLEG), ekspert SI w grupie AIGO nominowany przez OECD, grupy AHEG w UNESCO oraz CAHAI w Radzie Europy.
  • dr Sebastian Szymański – filozof specjalizujący się w etyce nowych technologii. Pracuje na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki. Przewodniczący grupy etycznej w rządowym zespole eksperckim przygotowującym założenia do polskiej strategii sztucznej inteligencji. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji, gdzie kieruje pracami zespołu ds. sztucznej inteligencji.

Moderatorem spotkania będzie Maciej Chojnowski (OPI PIB).

Webinarium odbędzie się we wtorek 24 listopada w godz. 18.00–19.00. Link do webinarium będzie dostępny na stronie wydarzenia na Facebooku.