Zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce − studium empiryczne

Marcin Olszewski, Barbara Kowalczyk

2017 PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, z. 473, s. 390-398

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ff2f8575-169f-4c6a-b6e9-1bc133636416