Społeczne zaangażowanie w transformację energetyczną