Pain Sensitivity, Negative Affect, and Alcohol Use Disorder Status: A Moderated Mediation Study of Emotion Dysregulation

Maciej Kopera, Elisa M. Trucco, Hubert Suszek, Paweł Kobyliński, Paweł Wiśniewski, Marcin Wojnar, Andrzej Jakubczyk

2021 Journal of Clinical Medicine, T. 10, z. 10, Art. no 1321

https://www.mdpi.com/2077-0383/10/6/1321