Dyrektor OPI panelistą w trakcie konferencji Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji

Narzędzia IT za darmo od OPI

Spotkanie w OPI PIB w sprawie inicjatywy MEiNTech

OPI PIB na  Innovatorium

Cyfryzacja szansą na rozwój polskiej gospodarki

FIR – zapraszamy na panel z udziałem dyrektora OPI PIB