Kategorie
Aktualności

Cyfryzacja szansą na rozwój polskiej gospodarki

Dzisiaj, 7 czerwca 2022 r, w ramach Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie odbył się panel „Cyfryzacja szansą na rozwój polskiej gospodarki” Jednym z panelistów był dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Zagadnienia poruszane podczas panelu dotyczyły tematu transformacji cyfrowej oraz zalet jej implementacji w polskiej gospodarce a także zagrożeń związanych m.in. z cyberbezpieczeństwem. Rozmówcy dyskutowali o nowoczesnych technologiach z obszaru IT, zaawansowanych systemach informatycznych, chmurze obliczeniowej czy algorytmach pozwalających na zaawansowane analizy, czy predykcje.

Dr inż. Jarosław Protasiewicz zwrócił uwagę na zastosowanie sztucznej inteligencji w różnych branżach. Wskazał korzyści, jakie dają firmom rozwiązania AI. Sztuczna inteligencja to już nie przyszłość, ale teraźniejszość. Także w Polsce wiele branż z sukcesem wykorzystuje ją w swojej działalności. Biorąc pod uwagę plany polskiego rządu, aspirujemy do tego, aby w zakresie sztucznej inteligencji Polska weszła do wąskiej grupy 20-25 państw budujących AI na świecie.

Dyrektor OPI PIB przedstawił także narzędzia, które opracowali eksperci instytutu i mają potencjał biznesowy. Stworzyli oni m.in. system wykrywający symptomy depresji w mediach społecznościowych, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie Detecting Signs of Depression from Social Media Text w Dublinie. System ten oparto na neuronowych modelach języka, a dokładnie modelach typu RoBERTa. Poza użyciem standardowego modelu dla języka angielskiego, wytrenowano go również na własnym modelu OPI PIB. Składa się on z około 400 tys. postów – głównie dotyczących depresji, stanów lękowych oraz myśli samobójczych. Połączenie tych dwóch modeli dało najlepszy rezultat. Drugim systemem, który przedstawił dyrektor OPI PIB był Annobot – czyli platforma wspomagająca tworzenie systemów do wykrywania emocji w tekście. Jest to innowacyjne narzędzie do etykietowania i tworzenia zbiorów danych poprzez rozmowę z chatbotem.

Szef OPI PIB powiedział także kilka zdań o systemie, który obecnie OPI PIB przygotowuje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Narzędzie to pomoże UOKiK w łatwy i szybki sposób wykryć niedozwolone zapisy w umowach. Aplikacja OPI PIB będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję, która zweryfikuje wzory umów, zarówno udostępnione w sieci internetowej, jak i dostarczone przez konsumentów wraz zawiadomieniem składanym do urzędu.

W dalszej części dyskusji dr inż. Jarosław Protasiewicz odpowiadał na pytania prowadzącego dotyczące internetu rzeczy (IoT) oraz zmian, jakie zaszły w kształceniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wpływ pandemii COVID-19 jest oczywisty, ale eksperci OPI PIB zauważyli również, że w Polsce przyjęła się także – od dawna popularna na Zachodzie – idea uczenia się przez całe życie. Polacy zaczynają rozumieć, że wiedza nabyta ze szkoły i studiów jest niewystarczająca we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie. Rozwój internetu mocno zmienił przyzwyczajenia ludzi, dlatego również i obszar nauczania zdalnego musiał ewoluować. Warto podkreślić, że Polacy przede wszystkim oczekują dostępu do rzetelnych i aktualnych treści edukacyjnych, stąd zainteresowanie takimi serwisami jak NAVOICA, gdzie każdy znaleźć może bezpłatne kursy online z wielu dziedzin, realizowane przez polskie uniwersytety i uczelnie wyższe, które są gwarantem jakości treści.

Oprócz dyrektora OPI PIB w panelu wzięli udział: dr inż. Zygmunt Krasiński, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, doradca strategiczny dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agnieszka Łasut, współzałożycielka oraz prezeska Smart Secure Networks Sp. z o.o., Polski Klaster Iot & AI SINOTAIC. Moderatorem dyskusji był Mariusz Kulma, programista, grafik, twórca aplikacji i gier, właściciel firmy Apogee Games, wydawca miesięcznika „Astronomia”.