Kategorie
Aktualności

Spotkanie w OPI PIB w sprawie inicjatywy MEiNTech

Harmonogram działań oraz cele i założenia inicjatywy MEiNTech były tematem spotkania, które odbyło się w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym. W wydarzeniu uczestniczyła Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw transformacji cyfrowej Justyna Orłowska.

Podczas spotkania omawiano harmonogram działań związanych z inicjatywą MEiNTech. Uczestnicy dyskutowali o kolejnych etapach realizacji projektu, poczynając od przeprowadzenia badań potrzeb użytkowników, aż po wdrożenie cyfrowych rozwiązań dla edukacji i szkolnictwa wyższego, np. stworzenie serwisu informacyjnego czy katalogu e-usług.


MEiNTech to odpowiedź na współczesne wyzwania związane z cyfryzacją. Projekt będzie realizowany przez działania w 4 obszarach: skuteczne nauczanie, komunikacja, zarządzanie i analiza oraz ułatwienia w załatwianiu spraw.