Dyrektor OPI odznaczony medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Polecamy książkę “Knowledge Recommendation Systems with Machine Intelligence Algorithms”

Maleje liczba prac dyplomowych podejrzanych o plagiat

Dyrektor OPI panelistą w trakcie konferencji Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji