Kategorie
Aktualności

Dyrektor OPI odznaczony medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

W piątek 24 listopada 2023 roku dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Odznaczenie to jest przyznawane za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej. To najwyższe tego rodzaju wyróżnienie.

W trakcie uroczystej ceremonii minister Przemysław Czarnek podkreślał, że działalność naukowa wyróżnionych osób służy rozwojowi społeczeństwa i odkrywaniu prawdy. Podziękował wszystkim wyróżnionym, którzy ogromnie przyczynili się do tego, aby te cele efektywnie realizować

Wspólnie z szefem OPI odznaczenia z rąk Ministra Edukacji i Nauki odebrało wielu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, którzy reprezentują różne dziedziny i dyscypliny.

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”

Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” posiada trzy stopnie – złoty, srebrny i brązowy. Jest przyznawany osobom zasłużonym dla nauki i szkolnictwa wyższego, uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym i stowarzyszeniom. Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” nadaje Minister Edukacji i Nauki z własnej inicjatywy lub na wniosek innych podmiotów i instytucji. Odznaczenie to jest najwyższym tego rodzaju wyróżnieniem.