Kategorie
Aktualności

Polecamy książkę “Knowledge Recommendation Systems with Machine Intelligence Algorithms”

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa, ciekawa pozycja, którą szczególnie polecamy. Dyrektor OPI, dr inż. Jarosław Protasiewicz, jest autorem książki “Knowledge Recommendation Systems with Machine Intelligence Algorithms”. Publikacja ta z pewnością zainteresuje wszystkie osoby zajmujące się najnowszymi technologiami informatycznymi i ich zastosowaniem w pracy naukowej. Jej lektura ułatwi czytelnikowi odkrywanie nowych horyzontów w danej dziedzinie. Napisana jest ona w przystępny sposób, więc także osoby, które nie są ekspertami z danego zakresu wiedzy nie powinny mieć problemu z jej zrozumieniem.

Zdaniem autora, biorąc pod uwagę rosnącą złożoność gospodarki opartej na wiedzy, oczekuje się, że metody rekomendacji wiedzy będą potrzebne i nadal rozwijane. Znalezienie najbardziej odpowiednich recenzentów, ekspertów, profesjonalistów, innowacji, czy innowacyjnych przedsiębiorstw ma kluczowe znaczenie dla nauki i biznesu. Rozwój tych metod będzie się odbywał nie tylko poprzez opracowywanie coraz to lepszych algorytmów, budowę bardziej wyrafinowanych systemów informatycznych, ale kluczowa wydaje się być zwiększona dostępność i jakości zbiorów danych.

Przedstawione w książce dyrektora OPI systemy i algorytmy nawiązują do aktualnych rozwiązań opisywanych w literaturze i jednocześnie zawierają wiele interesujących aspektów oryginalności i nowości. Rozwój nauki jest procesem iteracyjnym i te przemyślane zmiany są warte zauważania, co autor opisuje w swojej publikacji. Sam rozwój algorytmów nie jest jednak wystarczający do osiągnięcia jakościowej zmiany w obszarze rekomendacji wiedzy. Algorytmy muszą działać w kontekście systemu informatycznego, który finalnie oferuje różne e-usługi użytkownikom końcowym. Projektując nowe systemy warto założyć architekturę mikro-serwisową, która pozwala skupić się na projektowaniu e-usług dedykowanych potrzebom użytkowników, a nie systemie jako całości. Istotne jest opracowanie takich interfejsów użytkownika, które dostarczają personalizowane informacje o odpowiednim zakresie i w odpowiednim czasie.

Książka “Knowledge Recommendation Systems with Machine Intelligence Algorithms” ukazała się nakładem wydawnictwa Springer.

Dostępna jest na stronie: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-32696-7