Maleje liczba prac dyplomowych podejrzanych o plagiat

System ANSI – sztuczna inteligencja w wykrywaniu podwójnej jakości produktów

Nowe dane już w RAD-on

Dane z ELA 7 już dostępne!

Pierwsze miejsce dla systemu OPI PIB do wykrywania symptomów depresji